|
Lượt truy cập: 1.306

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang
Thành lập theo Quyết định số 327/QĐ-UBND ngày 23/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Hộ đồng

I

Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP

 

1

Trần Anh Thư

Ủy ban nhân dân tỉnh

Phó Chủ tịch

Chủ tịch Hội đồng

2

Trương Kiến Thọ

Sở Nông nghiệp và PTNT

Phó Giám đốc

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

Đào Sĩ Tuấn

Sở Văn hóa - Thể thao và DL

Phó Giám đốc

Thành viên

4

Hoàng Thị Thanh Thủy

Sở Khoa học và Công nghệ

Phó Giám đốc

Thành viên

5

Trần Thanh Tâm

Sở Công thương

Phó Giám đốc

Thành viên

6

Tô Hoàng Môn

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Phó Giám đốc

Thành viên

7

Lê Trung Hiếu

Trung tâm Xúc tiến TM&ĐT tỉnh

Giám đốc

Thành viên

8

Phan Vân Điền Phương

Sở Y tế

Phó Giám đốc

Thành viên

9

Đinh Minh Hoàng

Văn phòng UBND tỉnh

Phó Chánh Văn phòng

Thành viên

10

Lê Hùng Cường

Hội Nông dân tỉnh

Phó Chủ tịch

Thành viên

II

Tổ Giúp việc

 

1

Phạm Thái Bình

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

Phó Chánh Văn phòng

Tổ Trưởng -  Kiêm Thư ký Hội đồng

2

Nguyễn Văn Toàn

Chi cục Phát triển nông thôn

Phó Chi cục trưởng

Tổ phó

3

Hà Minh Dởn

Văn phòng UBND tỉnh

PTP Kinh tế ngành

Tổ phó

4

Nguyễn Chí Công

Chi cục An toàn VSTP

Chi cục trưởng

Thành viên

5

Trần Thiện Linh

Sở Khoa học và Công nghệ

TP Quản lý Chuyên ngành

Thành viên

6

Huỳnh Thị Như Lam

Sở Văn hóa - Thể thao và DL

TP Quản lý du lịch

Thành viên

7

Lư Thị Châu Hà

Trung tâm Xúc tiến TM&ĐT tỉnh

TP Xúc tiến thương mại

Thành viên

8

Trần Ngọc Diệu

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

Phó Giám đốc

Thành viên

9

Đặng Hữu Thắng

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Chuyên viên

Thành viên

10

Trần Đình Trọng

Hội Nông dân tỉnh

PTB Kinh tế - Xã hội

Thành viên

11

Phạm Thành Quang

Chi cục QLCLNLS&TS

Chi cục trưởng

Thành viên

12

Nguyễn Hoàng Huy

Chi cục Thủy sản

Phó Chi cục trưởng

Thành viên

13

Nguyễn Thị Xoàn

Chi cục Chăn nuôi và Thú ý

Phó Chi cục trưởng

Thành viên

14

Nguyễn Thị Lê

Chi cục Trồng trọt và BVTV

Phó Chi cục trưởng

Thành viên

15

Tống Thuận Trung

Chi cục Phát triển nông thôn

PTP Phát triển nông thôn

Thành viên

16

Nguyễn Trọng Nghĩa

Văn phòng Điều phối NTM tỉnh

Chuyên viên

Thành viên