|
Lượt truy cập: 1.306
Tin tức OCOP tỉnh An Giang

Sau hơn hai năm triển khai, Chương trình OCOP đã thực sự là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế khu vực nông thôn An Giang, sức lan tỏa của chương trình mạnh mẽ và được công đồng tích cực đón nhận; các sản phẩm tham gia chương trình phát triển tốt và có nhiều chuyển biến rõ rệt về chất lượng, cũng như mẫu mã.


Ngày 20-8, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Đề án quảng bá, xúc tiến và phát triển sản phẩm OCOP tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2023. Tổng kinh phí thực hiện đề án 16,9 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương, tỉnh và doanh nghiệp.