|
Lượt truy cập: 1.306
Hoạt động của Sở ngành

Ngày 14/6, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm và Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Phạm Thái Bình, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành tỉnh đến làm việc với huyện Chợ Mới kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.