|
Lượt truy cập: 1.306
Hoạt động của Sở ngành

Ngày 14/6, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm và Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Phạm Thái Bình, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành tỉnh đến làm việc với huyện Chợ Mới kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.


(TUAG)- Ngày 11/01, tại tỉnh An Giang, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức triển khai thực hiện thí điểm phần mềm (APPS) nhận diện sinh vật gây hại trên cây lúa tại An Giang. Đây là phần mềm nhận diện sinh vật gây hại trên cây lúa bằng điện thoại di động thông minh đầu tiên được triển khai ở Việt Nam nhằm tăng cường quản lý dịch hại và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cây lúa nói riêng, cây trồng tại Việt Nam nói chung.