|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Ban Quản lý nông thôn mới các xã Thành phố Long Xuyên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

ĐT Cơ quan

Di động

Email

I

Xã Mỹ Hòa Hưng

 

 

 

 

1

Dương Anh Dũng

Trưởng Ban quản lý

 

0919 121 492

dadung02@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Sĩ Trung

Phó Trưởng ban quản lý

 

0919 620 135

nstrung78@gmail.com

3

Hà Quốc Sử

Phó Trưởng ban quản lý

 

0919 511 648

hqsu1977@gmail.com

4

Lê Thị Ánh Nguyệt

Phó Trưởng ban quản lý

 

0949 559 633

mttqmyhoahung@gmail.com

5

Nguyễn Thị Xuân Đào

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0918 584 775

 

II

Xã B

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Mánh

Trưởng Ban quản lý

 

0939 313 313

 

2

Nguyễn Thái Phong

Phó Trưởng ban quản lý

 

0987 479 242

nguyenthaiphongmykhanh@gmail.com

3

Phạm Quang Đệ

Phó Trưởng ban quản lý

 

0917 776 049

phamde81mk@gmail.com

4

Dương Quốc Việt

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0987 902 042

duongquocvietag@gmail.com