|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

BAN CHỈ ĐẠO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA HUYỆN TỊNH BIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ban Chỉ đạo

1

Nguyễn Thành Huân

Chủ tịch

UBND huyện

Trưởng Ban Chỉ đạo

2

Nguyễn Thanh Hùng

Phó Chủ tịch

UBND huyện

Phó Trưởng ban Chỉ đạo
Phụ trách CT.MTQG xây dựng nông thôn mới

3

Lâm Văn Bá

Phó Chủ tịch

 

Phó Trưởng ban Chỉ đạo
Phụ trách CT.MTQG Giảm nghèo bền vững

4

Trần Hiếu Thuận

Trưởng phòng

Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên thường trực

5

Trương Chính Tâm

Trưởng phòng

Tài chính - Kế hoạch

Ủy viên thường trực

6

Trình Quốc Toàn

Trưởng phòng

Lao động - TB&XH

Ủy viên

7

Võ Hồng Ngọc

Trưởng phòng

Nội vụ

Ủy viên

8

Nguyễn Văn Năm

Chi Cục trưởng

Thống kê

Ủy viên

9

Trần Minh Hòa

Trưởng phòng

Kinh tế - Hạ tầng

Ủy viên

10

Phan Văn Liền

Trưởng phòng

Tư pháp

Ủy viên

11

Nguyễn Hùng Cường

Trưởng phòng

Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

12

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Trưởng phòng

Văn hóa và Thông tin

Ủy viên

13

Phạm Thanh Hải

Trưởng phòng

Y tế

Ủy viên

14

Trương Chính Văn

Trưởng phòng

Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

15

Phan Văn Sang

Phó Trưởng

Công an

Ủy viên

16

Phạm Văn Vuông

Chính trị viên phó

BCH Quân sự

Ủy viên

17

Trương Minh Thức

PCVP

HĐND và UBND

Ủy viên

18

Cao Quang Minh

Trưởng

Đài truyền thanh

Ủy viên

19

Huỳnh Kim Vinh

Giám đốc

BQL Dự án ĐTXD huyện

Ủy viên

20

Nguyễn Văn Cứng

Giám đốc

Trung tâm Y tế

Ủy viên

21

Dương Vĩnh Nghiêm

Giám đốc

Xí nghiệp Điện nước

Ủy viên

22

Nguyễn Việt Đào

Giám đốc

 Bảo hiểm xã hội

Ủy viên

23

Trần Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Trung tâm Văn hóa - Thể thao

Ủy viên

24

Chau Phi Rôm

Trưởng Ban - Chủ tịch

Ban Dân vận - UBMTTQVN

Ủy viên

25

Nguyễn Văn Huệ

Chủ tịch

Hội Nông dân

Ủy viên

26

Néang Srây Mum

Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ

Ủy viên

27

Đỗ Minh Sang

Bí thư

Huyện đoàn

Ủy viên