|
Lượt truy cập: 1.306
Sản phẩm OCOP tỉnh An Giang

Sản phẩm Tương hột thuộc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Thanh Hồ được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận sản phẩm đạt OCOP 4 sao năm 2020