|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Phú Tân

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ban Chỉ đạo

1

Lê Nguyên Châu

Chủ tịch

UBND huyện

Trưởng Ban Chỉ đạo

2

Nguyễn Quốc Bảo

Phó Chủ tịch

UBND huyện

Phó Trưởng ban Chỉ đạo
Phụ trách CT.MTQG xây dựng nông thôn mới

3

Nguyễn Thanh Tuyến

Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Trưởng ban Chỉ đạo

4

Nguyễn Hiền Nhơn

Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phó Trưởng ban Chỉ đạo

5

Dương Thành Lộc

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phó Trưởng ban Chỉ đạo

6

Võ Thanh Tùng

Trưởng phòng

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thành viên

7

Huỳnh Trọng Nam

Chánh VP.HĐND&UBND huyện

UBND huyện

Thành viên

8

Trần Hiền Nhân

Trưởng phòng

Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

9

Phạm Phú Văn

Trưởng phòng

Phòng Y tế

Thành viên

10

Nguyễn Thanh Tùng

Giám đốc

Trung tâm y tế

Thành viên

11

Phan Tấn Kiệt

Chi cục phó

Chi cục trưởng Chi cục thống kê

Thành viên

12

Trương Minh Mẫn

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

Thành viên

13

Phạm Văn Khỏe

Giám đốc

Ngân hàng NN&PTNT huyện Phú Tân

Thành viên

14

Nguyễn Hồng Quân

Phó Trưởng Công an

Công an huyện

Thành viên

15

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Phó Giám đốc

Kho bạc Nhà nước huyện

Thành viên

16

Nguyễn Ngọc Bửu Châu

Giám đốc

NHCSXH huyện

Thành viên

17

Huỳnh Quang Lam Tuyền

Giám đốc

Ban QLDA ĐTXD KV huyện Phú Tân

Thành viên

18

Trần Văn Đường

Giám đốc

Điện lực Phú Tân

Thành viên

19

Trần Nam Trung

Giám đốc

Xí nghiệp Điện nước

Thành viên

20

Phan Văn Tư

Giám đốc

Bảo hiểm xã hội

Thành viên

21

Trần Thanh Điền

Giám đốc

TT Văn hóa-Thể thao

Thành viên

22

Ngô Quang Trung

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa-Thông tin

Thành viên

23

Nguyễn Ngọc Hưng

Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

24

Trần Văn Hiệp

Trưởng Đài

Đài Truyền thanh

Thành viên

25

Lê Văn Lập

Phó Chỉ huy trưởng

BCH Quân sự

Thành viên

26

Nguyễn Tiến Duy

Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

Thành viên

27

Nguyễn Thành Ân

Chủ tịch

UBMTTQVN huyện

Thành viên

28

Lê Văn Ẩn

Chủ tịch

Hội Nông dân huyện

Thành viên

29

Lưu Thị Ngọc Huỳnh

Bí thư

Huyện đoàn

Thành viên

30

Nguyễn Thị Thanh Kiều

Chủ tịch

Hội Phụ nữ huyện

Thành viên