|
Lượt truy cập: 1.306

Hệ Thống Tổ Chức

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang

Địa chỉ: Số 4, Nguyễn Du - phường Mỹ Bình - thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang
Điện thoại : 02963.959.399
Email : vpdpxdntm@angiang.gov.vn​

STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại Email
1 Nguyễn Sĩ Lâm Chánh văn phòng   nslam@angiang.gov.vn
2 Phạm Thái Bình Phó Chánh văn phòng chuyên trách 02963.606.299 ptbinh01@angiang.gov.vn
3 Nguyễn Văn Hinh Chi cục trưởng Chi cục PTNT - Phó Chánh văn phòng 02963.953.082 nvhinh@angiang.gov.vn
4 Nguyễn Trọng Nghĩa Chuyên viên 0973.456.759 ntnghia04@angiang.gov.vn
5 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Chuyên viên 0983.604.609 ntndiem@angiang.gov.vn
6 Pham Đức Tân Phú Chuyên viên 0972.644.633 pdtphu@angiang.gov.vn
7 Huỳnh Thị Thu Như Chuyên viên 0974.299.391 httnhu@angiang.gov.vn
8 Trương Thị Kiều Oanh Chuyên viên 0988.050.454 ttkoanh01@angiang.gov.vn
9 Phạm Nhân Qui Chuyên viên 0783.885.848 pnqui@angiang.gov.vn
10 Trịnh Hoàn Bửu Long Chuyên viên 0918.420.973 thblong@angiang.gov.vn
11 Nguyễn Văn Ru By Chuyên viên 0964.676.353 nvrby@angiang.gov.vn