|
Lượt truy cập: 1.306

Hệ Thống Tổ Chức

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh An Giang
Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến 2025 (theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND tỉnh An Giang)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ban chỉ đạo

1

Ông Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh

Trưởng ban Chỉ đạo

2

Ông Lê Văn Phước

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh

Phó Trưởng ban Chỉ đạo

Phụ trách CT.MTQG giảm nghèo bền vững

3

Ông Trần Anh Thư

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh

Phó Trưởng ban Chỉ đạo

Phụ trách CT.MTQG xây dựng nông thôn mới

4

Ông Nguyễn Duy Toàn

Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ủy viên Thường trực

Phụ trách chung

5

Ông Châu Văn Ly

Giám đốc

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ủy viên Thường trực

Phụ trách CT.MTQG giảm nghèo bền vững

6

Ông Nguyễn Sĩ Lâm

Giám đốc

Sở Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên Thường trực

Phụ trách CT.MTQG xây dựng nông thôn mới

7

Bà Nguyễn Thị Minh Thuý

Giám đốc

Sở Xây dựng

Ủy viên

8

Ông Nguyễn Ngọc Vệ

Phó Giám đốc

Sở Giao thông-Vận Tải

Ủy viên

9

Ông Tô Hoàng Môn

Phó Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

10

Ông Võ Bình Thư

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy viên

11

Ông Nguyễn Khánh Hiệp

Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ủy viên

12

Ông Đoàn Minh Triết

Phó Giám đốc

Sở Công thương

Ủy viên

13

Ông Phan Vân Điền Phương

Phó Giám đốc

Sở Y tế

Ủy viên

14

Ông Tầng Phú An

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

Ủy viên

15

Ông Nguyễn Văn Lên

Giám đốc

Đài Phát thanh-Truyền hình AG

Ủy viên

16

Đại tá Lâm Thành Sol

Phó Giám đốc

Công an tỉnh

Ủy viên

17

Đại tá Thạch Thanh Tú

Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ủy viên

18

Đại tá Phạm Văn Phong

Chính ủy Bộ Chỉ huy

Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ủy viên

19

Ông Men Pholly

Trưởng ban

Ban Dân tộc

Ủy viên

20

Ông Cao Thanh Sơn

Giám đốc

Sở Tư pháp

Ủy viên

21

Ông Nguyễn Ngọc Minh

Phó Hiệu trưởng

Trường cao đẳng nghề

Ủy viên

22

Ông Trần Minh Đức

Phó Giám đốc

Ban Quản lý dự án Đầu tư và xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang

Ủy viên

23

Bàn Trần Thị Thanh Hương

Trưởng ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ủy viên

24

Ông Nguyễn Văn Nhiên

Chủ tịch

Hội Nông dân tỉnh

Ủy viên

25

Bà Trần Thị Bích Vân

Tổng biên tập

Báo An Giang

Ủy viên

26

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh

Phó Chủ tịch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên

27

Ông Thiều Vĩnh An

Cục trưởng

Cục Thống kê

Ủy viên

28

Ông Diệp Thành Bu

Phó Giám đốc

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Ủy viên

29

Ông Nguyễn Tuấn Dũng

Giám đốc

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh

Ủy viên

30

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Phó Giám đốc Chi nhánh

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Ủy viên

31

Ông Trần Văn Cứng

Chủ tịch

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Ủy viên

32

Bà Nguyễn Thị Liêm

Chủ tịch

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Ủy viên

33

Ông Phan Văn Thảo

Phó Chủ tịch

Hội Cựu Chiến Binh tinh

Ủy viên

34

Ông Lâm Thành Sĩ

Bí thư

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ủy viên

35

Ông Lê Khánh Hội

Phó Trưởng ban

Dân Vận tỉnh ủy

Ủy viên

36

Ông Nguyễn Thiện Phú

Chủ tịch

Liên đoàn Lao động tỉnh

Ủy viên

37

Ông Đặng Hoài Dũng

Chủ tịch

Hội Khuyến học tỉnh

Ủy viên