|
Lượt truy cập: 1.306

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP VÀ TỔ GIÚP VIỆC CHO HỘI ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) HUYỆN PHÚ TÂN

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

I

Hội đồng đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP

1

Ngô Thanh Trí

UBND huyện

Phó Chủ tịch
Chủ tịch Hội đồng

0913128937

 

 

2

Trần Văn Ngọc

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phó Trưởng phòng
Phó CT Hội đồng

0918610383

tvngoc@angiang.gov.vn

 

3

Trần Hữu Lộc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Phó Trưởng phòng - Ủy viên

0919548272

thloc03@angiang.gov.vn

 

4

Ngô Văn Trung

Phòng Y tế

Phó Trưởng phòng - Ủy viên

0773933264

 

 

5

Phạm Hoàng Vũ

Phòng Văn hóa - Thông tin

Phó Trưởng phòng - Ủy viên

0969678079

 

 

6

Võ Trung Cang

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Phó Trưởng phòng - Ủy viên

0985743828

 

 

7

Mời ông Đặng Văn Tác

Hội Nông dân huyện

UVTV HND - Ủy viên

0919094299

 

 

II

Tổ Giúp việc

1

Trần Thế Hiển

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Chuyên viên - Tổ trưởng

0357.31.21.31

tthien06@angiang.gov.vn

 

2

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Văn phòng HĐND và UBND

Chuyên viên - Tổ phó

0362661555

ntmhanh06@angiang.gov.vn

 

3

Đỗ Thị Huỳnh Ngọc

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chuyên viên - Tổ viên

0982540069

dthngoc@angiang.gov.vn

 

4

Văng Thị Thúy Oanh

Phòng Văn hóa - Thông tin

Chuyên viên - Tổ viên

0764009333

vttoanh@angiang.gov.vn

 

5

Phạm Thị Diệu

Phòng Y tế

Chuyên viên - Tổ viên

0977843440

ptdieu@angiang.gov.vn

 

6

Lê Thanh Nhã

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chuyên viên - Tổ viên

0919524179