|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG Thành phố Châu Đốc

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ban Chỉ đạo

1

Ông Lâm Quang Thi

Chủ tịch

UBND thành phố

Trưởng Ban Chỉ đạo

2

Ông Phạm Văn Phúc

Phó Chủ tịch

UBND thành phố

Phó Trưởng ban Chỉ đạo
Phụ trách CT.MTQG xây dựng nông thôn mới

3

Ông Nguyễn Hữu Hồng

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế

Phó Trưởng ban Chải đạo
Phụ trách CT.MTQG Giảm nghèo bền vững

4

Bà Huỳnh Hương Huyền

Trưởng phòng

Phòng Lao đông-TB
 và XH

Ủy viên thường trực

5

Ông Nguyễn Hữu Lợi

Trưởng phòng

Phòng TC - KH

Ủy viên thường trực

6

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Trưởng phòng

Phòng TC - KH

Ủy viên

7

Bà Vũ Thanh Trúc

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa và TT

Ủy viên

8

Ông Lê Thành Trí

Trưởng phòng

Phòng Quản lý Đô thị

Ủy viên

9

Bà Đỗ Thị Thúy Hà

Trưởng phòng

Phòng TN & MT

Ủy viên

10

Bà Ngô Thị Mỹ Phương

Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

Ủy viên

11

Ông Nguyễn Duy

Trưởng Phòng

Phòng GD và ĐT

Ủy viên

12

Ông Nguyễn Quốc Tế

Trưởng phòng

Phòng Y tế

Ủy viên

13

Ông Huỳnh Văn Hiếu

Trưởng phòng

Phòng Dân tộc

Ủy viên

14

Ông Hồ Thanh Danh

Phó trưởng Công an

Công an thành phố

Ủy viên

15

Bà Phan Thị Phương Loan

Trưởng phòng

Phòng Tư Pháp

Ủy viên

16

Ông Nguyễn Văn Dũng

Chỉ huy trưởng

Ban CHQS TP

Ủy viên

17

Ông Lê Bảo Kỳ

Chánh VP

VP HĐND và UBND TP

Ủy viên

18

Ông Huỳnh Hữu Dư

Trưởng ban

Ban QLDAĐTXD TP

Ủy viên

19

Ông Huỳnh Chí Oanh

Trưởng Ban

Ban Tuyên giáo Thành ủy

Ủy viên

20

Ông Nguyễn Phúc Hoan

Chủ tịch

UB. MT TQVN TP

Ủy viên

21

Ông Huỳnh Duy Thanh

Bí thư

Thành đoàn

Ủy viên

22

Bà Huỳnh Thị Thu Trang

Chủ tịch

Hội LHPN thành phố

Ủy viên

23

Ông Nguyễn Hoàng Sơn

Chủ tịch

Hội nông dân thành phố

Ủy viên

24

Ông Nguyễn Đức Linh

Giám đốc

Trung tâm Văn hóa TT-DL và TT TP

Ủy viên

25

Bà Lý Kỳ Phượng

Chủ tịch

Hội Khuyến học TP

Ủy viên

26

Ông Nguyễn Thành Nam

Chủ tịch

Liên đoàn Lao động TP

Ủy viên

27

Ông Trương Văn Hậu

Giám đốc

Bảo hiểm Xã hội

Ủy viên

28

Ông Lê Hoàng Tuấn

Giám đốc

Ngân hàng CSXH TP

Ủy viên

29

Ông Nguyễn Duy Trinh

Chi cục trưởng

CCTK thành phố

Ủy viên