|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Ban chỉ đạo Chương trình MTQG Thành phố Long Xuyên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ban Chỉ đạo

1

Đặng Thị Hoa Rây

Chủ tịch

UBND thành phố

Trưởng Ban Chỉ đạo

2

Nguyễn Bảo Sinh

Phó Chủ tịch

UBND thành phố

Phó Trưởng ban Chỉ đạo
Thường trực

3

Nguyễn Trí Quang

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế

Phó Trưởng ban Chỉ đạo

4

Phan Văn Điều

Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phó Trưởng ban Chỉ đạo

5

Nguyễn Thị Thùy Trang

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Thành viên

6

Nguyễn Thị Thu Diễm

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế

Thành viên

7

Ngô Thị Ngọc Anh

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế

Thành viên

8

Phạm Văn Tiến

Phó Trưởng phòng

Phòng Kinh tế

Thành viên

9

Lý Huỳnh Nhật Nam

Trưởng phòng

Phòng Quản lý đô thị

Thành viên

10

Phan Thị Yến

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và đào tạo

Thành viên

11

Nguyễn Văn Sử

Trưởng phòng

Phòng Y tế

Thành viên

12

Nguyễn Thị Vân Giang

Chi cục Trưởng

Chi cục Thống kê

Thành viên

13

Liêu Quốc Bình

Phó Trưởng phòng

Phòng Nội vụ

Thành viên

14

Nguyễn Thị Như Ý

Trưởng phòng

Phòng Lao động, TB&XH

Thành viên

15

Bùi Thị Hoa Lài

Phó Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

16

Võ Kim Huỳnh Hạnh

Phó Trưởng phòng

Phòng Văn hóa - Thông tin

Thành viên

17

Nguyễn Thị Trúc Hồng

Phó Trưởng phòng

 

Thành viên

18

Dương Nguyễn Đăng Khoa

Phó Chánh Văn phòng

VP Thành ủy - HĐND và UBND

Thành viên

19

Lê Văn Thích

Phó Trưởng Công an

Công an

Thành viên

20

Lê Vĩ Cường

Phó Chỉ Huy, Tham mưu Trưởng

Ban Chỉ huy QS

Thành viên

21

Hồ Thị Kim Liên

Phó Chủ tịch

Liên đoàn LĐ

Thành viên

22

Trịnh Minh Lộc

Phó Chủ tịch

UB MTTQ VN TP

Thành viên

23

Trần Phước Bạo

Chủ tịch

Hội Nông dân

Thành viên

24

Nguyễn Khánh Hoàng

Bí Thư

Thành đoàn

Thành viên

25

Nguyễn Phương Hồng

Chủ tịch

Hội LHPN

Thành viên

26

Dương Thanh Hưng

Phó Trưởng ban

Ban Dân vận

Thành viên

27

Nguyễn Huỳnh Vân

Chủ tịch

Hội Khuyến học

Thành viên

28

Võ Thị Mỹ Bình

Giám đốc

Trung tâm VH TT và Truyền thanh

Thành viên

29

Nguyễn Duy

Giám đốc

Ban QLDA ĐTXD Khu vực TP

Thành viên

30

Hồ Văn Út

Phó Trưởng Trạm

Trạm Thủy lợi liên huyện TS-LX-CT (CS LX)

Thành viên

31

Phan Hữu Hòa

Giám đốc

NH NN&PTNT-CNLX

Thành viên