|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới thành phố Long Xuyên

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

Di động

Email

1

Nguyễn Bảo Sinh

Chánh Văn phòng

0913 712 551

 

2

Nguyễn Trí Quang

Phó Chánh Văn phòng

0913 129 020

quanglxag7002@gmail.com

3

Trần Thị Diễm Trang

Phó Chánh Văn phòng

0919 787 579

 

4

Phạm Văn Tiến

Thành viên

0903 306 433

pvtienlx@gmail.com

5

Nguyễn Thị Vân Giang

Thành viên

0986 291 133

cctk.longxuyen@angiang.gov.vn

6

Lý Huỳnh Nhật Nam

Thành viên

0989 371 831

lhnnam@angiang.gov.vn

7

Nguyễn Thị Như Ý

Thành viên

0917 152 253

nhuynguyenlx@gmail.com

8

Lê Văn Thích

Thành viên

0973 626 936

 

9

Bùi Thị Hoa Lài

Thành viên

0969 444 289

 

10

Võ Thị Tiếng

Thành viên

 

 

11

Dương Kiếm Anh

Thành viên

0918 75 73 74

dkiemanh@gmail.com

12

Võ Kim Huỳnh Hạnh

Thành viên

0398 052 836

vkhhanh@angiang.gov.vn

13

Huỳnh Hữu Danh

Thành viên

0949 946 968

 hhdanh@angiang.gov.vn

14

Nguyễn Thị Trúc Hồng

Thành viên

0919 476 191

nguyenhong6191@gmail.com

15

Dương Nguyễn Đăng Khoa

Thành viên

0918 133 933

dndk1975@gmail.com

16

Lê Duy Phúc

Thành viên

0336 777 594

 

17

Huỳnh Văn Sạng

Thành viên

 

 

18

Lê Thị Hồng Gấm

Thành viên

0918 999 498

lthgam@angiang.gov.vn

19

Phan Thị Mộng Trinh

Thành viên

0919 612 445

ptmtrinh85@gmail.com

20

Trịnh Trần Trung

Thành viên

0947 345639

tttrung01@angiang.gov.vn

21

Võ Đỗ Nguyệt Minh

Thành viên

0983 877 282

vdnminh@angiang.gov.vn

22

Trương Khả Vi

Thành viên

0988 27 07 47

truongkhavi@yahoo.com.vn

23

Lê Thị Bích Trâm

Thành viên

088 619 2299

letramlx@gmail.com

24

Nguyễn Trọng Trung

Thành viên

0903 092 725

nttrung07@angiang.gov.vn

25

Trần Thị Thu Vân

Thành viên

0917 187 919

 

26

Trương Thị Vân Anh

Thành viên

0918 606 413

truongthivananh76@gmail.com

27

Đặng Hoàng Thiện

Thành viên

0918 405 664

 

28

Dương Mai Hồng Lan

Thành viên

0978 200 606

dmhlan@angiang.gov.vn

29

Huỳnh Thanh Tân

Thành viên

0396 357 094

cctk.longxuyen@angiang.gov.vn

30

Nguyễn Trọng Duy Tâm

Thành viên

0399 897 139

dtamlx@yahoo.com.vn

31

Huỳnh Dương Huy

Thành viên

0908 369 380

leonemea200880@gmail.com