|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới các xã huyện Châu Phú

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

ĐT Cơ quan

Di động

Email

I

Xã Mỹ Đức

 

02963886132

   

1

Võ Hiếu Hậu

Trưởng Ban quản lý

 

0966911905

vhhau@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Văn Vàng

Phó Trưởng ban quản lý

 

0939969622

myduc@angiang.gov.vn

3

Huỳnh Ngọc Đỉnh

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0828032634

dinhhuynh54@gmail.com

II

Xã Mỹ Phú

       

1

Tăng Văn Dũng

Trưởng Ban quản lý

02963886133

0989.119.330

tvdung01@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Quốc Trung

Phó Trưởng ban quản lý

 

0979.779.709

nguyenquoctrungk7@gmail.com

3

Trịnh Thị Chi

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0989.774.303

trinhthichimp@gmail.com

III

Xã Khánh Hòa

       

1

Hồ Thị Hồng Phướng

Trưởng Ban quản lý

02963 886 131

0979 644 324

hthphuong90@gmail.com

2

Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng ban quản lý

02963 886 131

0989 48 43 45

nguyenthanhbinhmp@gmail.com

3

Nguyễn Thị Sơn Ca

Cán bộ tổng hợp NTM

02963 886 131

0987 013 619

nguyenkh32@gmail.com

IV

Xã Ô Long Vĩ

 

02963677400

   

1

Phạm Văn Cường

Trưởng Ban quản lý

 

0918401653

pvcuong01@angiang.gov.vn

2

Tô Thanh Tân

Phó Trưởng ban quản lý

 

0914554242

tttan1972@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thùy Dương

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0355358332

thuyduongnguyen1001@gmail.com

V

Xã Đào Hữu Cảnh

       

1

Trần Minh Tâm

Trưởng Ban quản lý

02963815300

0983677425

tmtam03@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Phó Trưởng ban quản lý

02963815300

0344972427

Ntmlinh05@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thế Xiêu

02963815300

0354207068

ntxieu@angiang.gov.vn

4

Võ Minh Lý

02963815300

0986769596

vmlydhc@gmail.com

5

Huỳnh Thị Huệ

02963815300

0964364242

huedhc@gmail.com

6

Lê Văn Gằng

Cán bộ tổng hợp NTM

02963815300

0372229424

levangang88@gmail.com

VI

Xã Thạnh Mỹ Tây

 

02963815200

   

1

Lê Trần Minh Hiếu

Trưởng Ban quản lý

 

0919994006

ltmhieu@angiang.gov.vn

2

Lương Hoàng Viễn

Phó Trưởng ban quản lý

 

0777838987

lhvien@angiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Huỳnh Như

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0384309375

nthnhu2806@gmail.com

VII

Xã Bình Phú

       

1

Nguyễn Thanh Tâm

Trưởng Ban quản lý

2963679050

918994343

nttam17@angiang.gov.vn

2

Nguyễn Phú Hùng

Phó Trưởng ban quản lý

2963679050

944272988

nphung03@angiang.gov.vn

3

Dương Thanh Tùng

Cán bộ tổng hợp NTM

2963679050

919981633

tungduong712@gmail.com

VIII

Xã Bình Chánh

       

1

Nguyễn Chí Thiện

Trưởng Ban quản lý

02963,679,141

0949,88,77,48

ncthien02@angiang.goc.vn

2

Mai Phước Thịnh

Phó Trưởng ban quản lý

02963,679,141

0985,055,400

mpthinh@angiang.gov.vn

3

Mai Ngọc Hóa

Cán bộ tổng hợp NTM

02963,679,141

0378,302,202

maingochoa1984@gmail.com

IX

Xã Bình Long

       

1

Nguyễn Phùng Anh Vũ

Trưởng Ban quản lý

02963687771

0972777732

npav@.angiang.gov.vn

2

Nguyễn Duy Phương

Phó Trưởng ban quản lý

02963687772

0979232545

nduyphuong03@.angiang.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Nghĩa

Cán bộ tổng hợp NTM

02963687773

0399441398

nguyenhuunghia1210@gmail.com

X

Xã Bình Mỹ

       

1

Trần Thị Kim Bình

Trưởng Ban quản lý

 

0986 166 534

ttkbinh@angiang.gov.vn

2

Huỳnh Quang Diễn

Phó Trưởng ban quản lý

 

0979 375 896

hqdien01@angiang.gov.vn

3

Đinh Băng Đình

 

0987 724 727

dbdinh@angiang.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Toàn

 

0916 176 946

nttoan06@angiang.gov.vn

5

Nguyễn Thùy Trang

Cán bộ tổng hợp NTM

 

0336 997 990

nguyenthuytrang30121998@gmail.com

XI

Xã Bình Thủy

 

0296671022

   

1

Nguyễn Hữu Tá

Trưởng Ban quản lý

0296671022

0976944343

nhta@angiang.gov.vn

2

Trương Phương Tùng

Phó Trưởng ban quản lý

0296671022

0966191464

truongphuongtung@gmail.com

3

Tăng Quốc Huy

Cán bộ tổng hợp NTM

0296671022

0985087606

huycpbinhthuy@gmail.com