|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Châu Phú

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Ban Chỉ đạo

1

Trần Thanh Nhã

Chủ tịch

UBND huyện

Trưởng Ban Chỉ đạo

2

Nguyễn Thị Ngọc Lan

Phó Chủ tịch

UBND huyện

Phó Trưởng ban Chỉ đạo
Phụ trách CT.MTQG xây dựng nông thôn mới

3

Nguyễn Văn Bé Tám

Phó Chủ tịch

 

Phó Trưởng ban Chỉ đạo
Phụ trách CT.MTQG Giảm nghèo bền vững

4

Phan Văn Vấn

Trưởng phòng

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Ủy viên thường trực

5

Nguyễn Thành Niệm

Trưởng phòng

Phòng Lao động, Thương binh và xã hội

Ủy viên thường trực

6

Phạm Minh Xuân

Trưởng phòng

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ủy viên thường trực

7

Bùi Thị Ngọc Lê

Chánh Văn phòng

UBND huyện

Ủy viên

8

Lê Quốc Phong

Trưởng phòng

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Ủy viên

9

Trần Bá Lộc

Quyền Chi cục Trưởng

Chi cục Thống kê

Ủy viên

10

Đỗ Thanh Hoàng

Phó Trưởng Công an

Công an Huyện

Ủy viên

11

Huỳnh An Khước

Trưởng phòng

Phòng Giáo dục - Đào tạo

Ủy viên

12

Phạm Quốc Tuấn

Trưởng phòng

Phòng Tài nguyên - Môi trường

Ủy viên

13

Lê Văn Nhân

Trưởng phòng

Phòng Y tế

Ủy viên

14

Võ Bá Tước

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế

Ủy viên

15

Lê Thị Mỹ Tiên

Trưởng phòng

Phòng Văn hóa - Thông tin

Ủy viên

16

Huỳnh Văn Tính

Phó trưởng Phòng

Phòng Nội vụ

Ủy viên

17

Trần Thanh Tâm

Trưởng phòng

Phòng Tư pháp

Ủy viên

18

Phạm Văn Thành

Chính trị viên

Ban chỉ huy Quân sự

Ủy viên

19

Lê Minh Đức

Giám đốc

Bảo hiểm xã hội

Ủy viên

20

Nguyễn Thanh Hùng

Trưởng đài

Đài Truyền thanh

Ủy viên

21

Nguyễn Phước Lăng

Giám đốc

Ban QLDA ĐTXD KV huyện

Ủy viên

22

Đặng Văn Hập

Chủ tịch

UBMTTQVN huyện

Ủy viên

23

Thái Thành Phước

Phó Trưởng Ban

Ban Tuyên giáo

Ủy viên

24

Lê Cao Trí

Phó Trưởng Ban

Ban Dân vận

Ủy viên

25

Huỳnh Ngọc Vỵ

Chủ tịch

Hội Nông dân

Ủy viên

26

Lâm Văn Năm

Chủ tịch

Hội Cựu chiến binh

Ủy viên

27

Nguyễn Xuân Nhã

Chủ tịch

Hội Phụ nữ

Ủy viên

28

Nguyễn Ngọc Đầy

Bí thư

Huyện Đoàn

Ủy viên

29

Nguyễn Thị Kim Phượng

Chủ tịch

Liên đoàn Lao động

Ủy viên

30

Phạm Hoàng Tân

Phó Giám đốc

Điện lực

Ủy viên

31

Đoàn Minh Trường Chinh

Phó Giám đốc

Xí nghiệp Điện nước

Ủy viên

32

Nguyễn Thành Lưu

Giám đốc

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH

Ủy viên