|
Lượt truy cập: 1.306

Huyện, thị xã, thành phố

Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Thành phố Châu Đốc

Địa chỉ: Khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc
Máy trực: 02963.867224
Email: pkinhte.chaudoc@angiang.gov.vn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên lạc

ĐT Cơ quan

Di động

Email

1

Ông Phạm Văn Phúc

Chánh Văn phòng

 

0918877518

 

2

Ông Nguyễn Hữu Hồng

Phó Chánh Văn phòng

02963566077

0907897272

hongphuc1968@gmail.com

3

Ông Nguyễn Hữu Lợi

Phó Chánh Văn phòng

 

0919943297

 

4

Bà Dương Thị Thúy Châm

Chuyên viên Phòng Kinh tế

 

0939992884

thuycham88@gmail.com

5

Ông Nguyễn Minh Thành

Chuyên viên Phòng Kinh tế

 

0907082227

 

6

Ông Diệp Quang Vũ

Phó Chánh VP HĐND và UBND TP

 

0918235826

 

7

Ông Lê Văn Thắm

Chuyên viên Phòng Tài chính - KH

 

0949333012

 

8

Ông Võ Thành Sang

Chuyên viên Phòng Quản lý Đô thị

 

0949469685

 

9

Ông Trần Phong Nhã

Chuyên viên Phòng Tài nguyên và MT

 

0909124821