|
Lượt truy cập: 1.306
Thông tin khác

- Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trở thành động lực cho thương mại điện tử phát triển, nhanh chóng trở thành nhân tố cốt lõi của nền kinh tế toàn cầu, và là xu hướng tất yếu. Không thể đứng ngoài cuộc, An Giang đang đẩy mạnh giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa của tỉnh trong và ngoài nước thông qua ứng dụng thương mại điện tử; phấn đấu tăng bậc xếp hạng Chỉ số phát triển thương mại điện tử của tỉnh An Giang năm 2022 nằm trong tốp 30 của cả nước.