|
Lượt truy cập: 1.306

Tiến độ thực hiện

Phú Tân: kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Phú Thọ.
Chiều ngày 14/10, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Phú Tân có ông Ngô Thanh Trí – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Phú Thọ.

Qua quá trình phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng  nông thôn mới, xã Phú Thọ đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được cải thiện, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Tính đến nay, tổng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 51 triệu đồng/người/năm; trên 94% số người lao động có việc làm thường xuyên; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,01%; trên 85% số người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% hộ dân sử dụng nước sạch; 100% cơ sở sản xuất thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ môi trường; 100% các tuyến đường xã được đầu tư láng nhựa.  Hiện địa phương chỉ đạt 11 tiêu chí và 38 chỉ tiêu còn lại các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan đến: quy hoạch, giao thông nội đồng, tỷ lệ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, tiếp cận pháp luật và an ninh trật tự….

Ban chỉ đạo huyện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Thọ quán triệt trong cả hệ thống chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động rà soát các tiêu chí đã đạt và chưa đạt từ đó phân công nhiệm cụ thể cho từng cán bộ phụ trách; đề ra các giải pháp cụ thể để phát triển đời sống nhân dân; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch – đẹp; đảm bảo an ninh trật tự, với quyết tâm đưa xã Phú Thọ về đích nông thôn mới vào năm 2021./.