|
Lượt truy cập: 1.306

Tiến độ thực hiện

Kiểm Tra Tiến Độ Xây Dựng Xã Nông Thôn Mới Nâng Cao Và Kiễu Mẫu Trên Địa Bàn Huyện Thoại Sơn
Ngày 13/3/2020, Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiễu mẫu trên địa bàn huyện Thoại Sơn.

Đoàn công tác UBND tỉnh do Ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh làm Trưởng đoàn công tác cùng với lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài Nguyên và Môi trường, Y tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh đến làm việc với huyện Thoại Sơn; về phía địa phương tiếp và làm cùng đoàn công tác có ông Nguyễn Thành Đô - Bí Thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, ông Phạm Minh Tâm - Chủ tịch UBND huyện, cùng với các phòng ban chuyên môn cấp huyện có liên quan.

Tại các điểm đến, Đoàn tiến hành khảo sát thực tế các công trình đường giao thông, trường học, nước sách, môi trường,...thuộc các xã Vĩnh Trạch, Vĩnh Phú và Định Mỹ.

 

Đoàn khảo sát Trường THPT Nguyễn Văn Thoại

Sau khi khảo sát thực tế đối với các xã trên địa bàn huyện, Đoàn công tác làm việc về tiến độ thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với huyện Thoại Sơn.

Theo lộ trình của tỉnh, huyện Thoại Sơn có 02 xã Vĩnh Trạch và Thoại Giang đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, trong đó huyện cũng có kế hoạch cho xã Vĩnh Phú và các xã trên địa bàn huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiễu mẫu giai đoạn sau năm 2020. Thực hiện theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tại quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh An Giang và đánh giá theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh An Giang, theo báo cáo của huyện tính đến tháng 03/2020 trên địa bàn huyện có xã đạt cao nhất là 19/19 tiêu chí, đạt thấp nhất là 10 tiêu chí, cụ thể như sau:

- Có 02 xã đạt 19 tiêu chí: Vĩnh Trạch (19 tiêu chí /35 chỉ tiêu); Thoại Giang (19 tiêu chí /35 chỉ tiêu). Huyện đã trình tỉnh hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 của xã Vĩnh Trạch và Thoại Giang. Đến nay đã được Tổ thẩm định tỉnh và các Sở ngành liên quan đến thẩm định mức độ đạt tiêu chí cho 02 xã;

- Xã Vĩnh Phú (18 tiêu chí /34 chỉ tiêu). Còn 01 chỉ tiêu chưa đạt là 15.1 - Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tính đến cuối tháng 2/2020 số người tham gia bảo hiểm y tế là 8.048/8.675 người (đạt tỷ lệ 92,77%). Phấn đấu đến tháng 4/2020 xã Vĩnh Phú vận động trên 194 người tham gia bảo hiểm y tế để đạt quy định ≥ 95%. Đồng thời, cũng đã đăng ký với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào tháng 6/2020 và  các xã còn lại đạt từ 10 - 13 tiêu chí.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, UBND huyện Thoại Sơn cũng có một số kiến nghị, đề xuất đối với Đoàn công tác của tỉnh:

- Đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh cách đánh giá chỉ tiêu 15.2 - Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các bệnh truyền nhiễm và bệnh gây dịch, không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Do xuất hiện các ổ dịch là nguyên nhân khách quan. Các xã đã rất tích cực trong phòng, chống dịch bệnh. Các ổ dịch được xử lý kịp thời trong 48 giờ kể từ khi phát hiện ổ dịch, trên 80% gia đình được tiếp cận thông tin cơ bản về phòng chống dịch bệnh hiện đang lưu hành tại địa phương. Kiến nghị tỉnh có giải pháp tháo gở khó khăn về chỉ tiêu 15.2 để 02 xã Vĩnh Trạch và Thoại Giang đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

- Tỉnh tiếp tục quan tâm, phân bổ nguồn vốn để các xã thực hiện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 theo mục tiêu đề ra.

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét trình Tỉnh ủy ra Nghị quyết chọn huyện Thoại Sơn đề thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025. 

- Hỗ trợ triển khai thực hiện tốt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương như Tranh từ lá Thốt nốt, Trà Mãng cầu, Khô cá lóc, Khô cá sấu, các điểm Du lịch,…phấn đấu có các sản phẩm đạt từ 03 sao trở lên.

Kết thúc buổi làm việc, ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt cũng như công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình đối với các xã trên địa bàn huyện; đồng thời yêu cầu huyện thường xuyên phối hợp với các Sở, ngành tỉnh để có kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện tốt xây dựng xã, huyện đạt chuẩn nâng cao và kiễu mẫu cho giai đoạn tiếp theo.

Huyện Thoại Sơn có 14/14 xã đạt chuẩn "Xã nông thôn mới" và vinh dự được Thủ tướng Chỉnh phủ công nhận đạt chuẩn "Huyện nông thôn mới" năm 2018 (theo Quyết định số 956/QĐ-TTg ngày 31/7/2019), huyện đạt chuẩn sớm hơn 01 năm so với lộ trình đề ra.