|
Lượt truy cập: 1.306

Tiến độ thực hiện

Tri Tôn - Phó chủ tịch Trần Anh Thư kiểm tra tiến độ xây dựng ấp nông thôn mới
Ngày 13/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng ấp nông thôn mới (NTM) gắn với giảm nghèo bền vững, khảo sát vị trí thực hiện dự án chăn nuôi của tập đoàn Thaco tại huyện Tri Tôn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư, cùng đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế tiến độ xây dựng ấp nông thôn mới tại các xã Lạc Quới, Lê Trì, An Tức, Ô Lâm và Núi Tô.

Qua kiểm tra thực tế, đến nay 6 ấp của 5 xã đạt từ 11 đến 16/19 tiêu chí và 32 đến 38/42 chỉ tiêu; hệ thống đường liên ấp, đường dân sinh cơ bản được cứng hóa, sạch, không lầy lội vào mùa mưa. Những năm qua, nhờ thực hiện lồng ghép có hiệu quả một số chương trình như chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dụ án VnSat… một số tiêu chí về cầu đường, trường học điện, nước sinh hoạt cơ bản được hoàn thiện, cảnh quan môi trường được quan tâm, trật tự xã hội được đảm bảo. các địa phương đã vận động tốt nguồn lực trong dân và các nguồn huy động khác để thực hiện chương trình xây dựng NTM, đặc biệt là cầu đường.. Tổng kinh phí thực hiện các công trình giao thông trên 17 tỷ đồng, từ nguồn vốn của Trung ương.

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu các ban ngành có liên quan của tỉnh tiếp tục hỗ trợ các xã của huyện Tri Tôn sớm hoàn thành tiến độ xây dựng ấp nông thôn mới; Riêng huyện Tri Tôn cần thống kê các trường học chưa đạt chuẩn về tiêu chí nào; rà soát các trường mầm non nằm trong lộ trình ấp NTM. Đối với các hộ nghèo tiếp tục rà soát các trường hợp hộ nghèo thường rơi vào trường hợp nào để có hướng khắc phục… dịp này đoàn đã đến khảo sát điểm trồng thử nghiệm cây Cao lương ngọt của Tín Thành Group tại xã biên giới Lạc Quới; khảo sát vị trí thực hiện dự án chăn nuôi của tập đoàn Thaco tại xã Lương An Trà và Lương Phi huyện Tri Tôn.