|
Lượt truy cập: 1.306

Tiến độ thực hiện

Kiểm tra tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Vĩnh Phú - Huyện Thoại Sơn
Ngày 03/3/2020, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đến khảo sát thực tế các công trình cơ sở hạ tầng, các mô hình trên địa bàn xã và làm việc về tiến độ thực hiện các tiêu chí nâng cao, cũng như công tác cập nhật hồ minh chứng đối với xã Vĩnh Phú - huyện Thoại Sơn.

Tham dự buổi làm việc có ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; về phía tiếp và làm việc có ông Dương Ngọc Lắm - Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn; ông Huỳnh Ngọc Danh - Bí thư - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú; cùng với thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện, các ban, ngành xã Vĩnh Phú.

Quang cảnh buổi làm việc

Xã Vĩnh Phú phấn đấu đạt chuẩn "Xã nông thôn mới nâng cao" vào năm 2020; đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã tính đến cuối năm 2019 đạt 56,77 triệu đồng/người/năm, tăng 26,7 triệu đồng so với năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,81% giảm 2,07% so với năm 2015. Theo báo cáo của địa phương, tính đến thời điểm hiện tại xã đạt 16/19 tiêu chí (theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh), còn lại đối với các chỉ tiêu về Y tế, Bảo hiểm xã hội, An ninh trật tự; công tác cập nhật hồ sơ minh chứng cho các chỉ tiêu, tiêu chí được địa phương đang được cũng cố và bổ sung theo quy định.

Trong quá trình duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, cũng như triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao xã Vĩnh Phú cũng có nhiều mô hình nổi bật: mô hình "Đảng chính quền lắng nghe ý kiến nhân dân"; mô hình xây dựng cầu nông thôn được thành lập vào năm 2016 với 25 thành viên, đến nay đã thực hiện vận động xây dựng mới 04 cầu bê tông nông thôn, kinh phí 1.133 triệu đồng; mô hình duy tu, bảo dưỡng đường giao thông; mô hình xây dựng nhà đại đoàn kết; mô hình đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; mô hình ứng dụng hệ thống tưới phun vườn táo bằng thiết bị thông minh của hộ ông Phan Thành Trí, diện tích 6.000 m2, tổng kinh phí trên 175 triệu đồng thực hiện từ năm 2018 đến nay đã góp phần giảm chi phí sản xuất, giảm được nhân công lao động, tiết kiệm lượng nước tưới, quản lý dịch hại từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, lợi nhuận bình quân 50 triệu đồng/năm cao gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa; ngoài ra còn các mô hình như trồng me thái, dưa lưới, nhà dẫn dụ chim yến lấy tổ,…

Xã Vĩnh Phú quyết tâm hoàn thiện các tiêu chí còn lại, đồng thời duy trì, nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt; đồng thời đề nghị Tổ Thẩm định tỉnh thẩm định xét, công nhận đạt chuẩn "Xã nông thôn mới nâng cao" vào 6 tháng đầu năm 2020.

Xã Vĩnh Phú - huyện Thoại Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn "Xã nông thôn mới" vào năm 2015 (theo Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh); cùng với xã Vĩnh Trạch là hai xã đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Thoại Sơn.