|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Địa phương

Chợ Mới: Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã An Thạnh Trung đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2021
Hòa chung không khí phấn khởi, vui tươi Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) và lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022). Hôm nay ngày 17/5/2022 tại xã An Thạnh Trung, UBND huyện Chợ Mới long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã An Thạnh Trung đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2021. Đến dự có ông Trân Anh Thư - Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Sở, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh; Huyện uỷ, UBND huyện, lãnh đạo các ban, ngành, Đoàn thể huyện Chợ Mới; Chính quyền và các tầng lớp nhân xã An Thạnh Trung.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nhiều mô hình, gương điển hình tiêu biểu; địa phương vận động doanh nghiệp, nhân dân đóng góp gần 36 tỷ đồng, thực hiện công trình phúc lợi, như: Làm đường đan 17 tuyến, cất 35 cầu bê-tông, cất nhà cho hộ nghèo, mua xe chuyển bệnh...Địa phương được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận là một trong 9 xã, phường, thị trấn địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đã chuyển hóa đạt năm 2020. Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) là giải pháp quan trọng góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị, gia tăng sản xuất, Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Chợ Mới được UBND tỉnh ông nhận sản phẩm “Nước ép xoài đóng lon” đạt Sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là cột mốc quan trọng đối với nhà nông trồng xoài và ngành nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện tốt mục tiêu cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới - nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân - Đảng bộ, chính quyền xã An Thạnh Trung luôn quan tâm hỗ trợ phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao; quy hoạch vùng sản xuất lúa, màu, cây ăn trái, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Thay mặt Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thạnh Trung ; sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, sự kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Chỉ đạo huyện Chợ Mớ; sự tích cực hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh và cảm ơn các mạnh thường quân trong việc phấn đấu xây dựng xã An Thạnh Trung đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2021. Kết quả này sẽ là tiền đề để huyện Chợ Mới tiếp tục phát huy phong trào xây dựng nông thôn mới và là tiền đề trong việc phấn là đơn vị cấp huyện đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

 

Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là vinh dự, là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới. Thực hiện đã khó, để giữ vững được những thành quả đó một cách bền vững lại càng khó hơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Chợ Mới và xã An Thạnh Trung cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng giai đoạn trên địa bàn huyện và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nhằm biểu dương, khích lệ tập thể, cá nhân, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, cộng đồng và xã hội. Phát huy vai trò chủ thể của người dân bằng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". (2) Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó trung chỉ đạo củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt nhưng thiếu bền vững như: nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, nâng cao thu nhập, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, giảm hộ nghèo, cận nghèo, giữ gìn an ninh trật tự xã hội…từ đó có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và có lộ trình thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. (3) Quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, xây dựng liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đặc biệt phát triển các sản phầm tiềm năng, sản phẩm làng nghề để đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt chứng OCOP; Đồng thời, duy trì và phát triển làng nghề, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. (4) Chú trọng công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn”, Thường xuyên phát động phong trào vệ sinh môi trường tại các xã, ấp, khu dân cư; đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, chỉnh trang hàng rào, trồng hoa ven đường, các khu vực công cộng, công sở, nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải, chất thải; đặc biệt là công tác hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tái chế chất thải rắn, tăng cường tuyên truyền người dân sử dụng phân hữu cơ, giảm sử dung thuốc bảo vệ thực vật, phân vô cơ… để bảo vệ môi trường, giảm chi phí sản xuất.                                                              

Nhân dịp lễ công bố, UBND tỉnh trao 10 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới xã An Thạnh Trung. UBND huyện Chợ Mới tặng 21 Giấy khen tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong xây dựng nông thôn mới. UBND xã An Thạnh Trung tặng Giấy khen 41 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.

Nguyễn Nghĩa - VPĐPNTM tỉnh