|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Địa phương

Huyện Tri Tôn học tập kinh nghiệm nông thôn mới tại Đắk Nông

Ngày 7/12, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã tổ chức đoàn công tác đến học tập kinh nghiệm việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông).

Đoàn công tác huyện Tuy Đức và huyện Tri Tôn đã trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới

Dịp này, các phòng, ban, ngành huyện, lãnh đạo các xã của 2 huyện Tuy Đức và Tri Tôn đã trao đổi kinh nghiệm và những giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới, như: Vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, việc huy động các nguồn lực, xây dựng mô hình hay…

Huyện Tuy Đức và huyện Tri Tôn tặng quà lưu niệm cho nhau

Tuy Đức là huyện biên giới, cách trung tâm tỉnh Đắk Nông 50km, tổng diện tích tự nhiên khoảng 111.417ha. Dân số huyện trên 64.400 người, với 23 dân tộc sinh sống, thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp, khoảng 28 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 27,78%.

Giai đoạn 2021 – 2023, huyện huy động 61,49 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, dân sinh. Tuy nhiên, huyện còn gặp nhiều khó khăn do xuất phát điểm thấp, khó thu hút đầu tư, dân cư di chuyển đi làm ăn xa. Tính đến cuối năm 2023, toàn huyện chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đoàn công tác huyện Tri Tôn học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Tuy Đức

Tri Tôn là huyện miền núi, biên giới, dân tộc, nằm phía Tây Nam của tỉnh An Giang, có diện tích tự nhiên trên 60.000ha, dân số trên 117.000 người, trong đó đồng bào dân tộc chiếm 34%, với 8,65% hộ nghèo và 11,27% hộ cận nghèo.

Trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Đến nay, có 5/12 xã nông thôn mới, trong đó có 1 xã nông thôn mới nâng cao; có 2 ấp biên giới và 1 ấp vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 19/19 tiêu chí ấp nông thôn mới. Dự kiến cuối năm 2023, huyện Tri Tôn có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo Báo An Giang