|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Địa phương

Xã Phú Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

- Ngày 11/4, UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, công nhận xã Phú Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

 

 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Trương Kiến Thọ trao bằng của UBND tỉnh công nhận xã Phú Lâm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

 

 

 

 

 

 

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã Phú Lâm

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Trương Kiến Thọ; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Trương Hoàng Trọng; Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh và Chủ tịch UBND huyện Phú Tân Lê Nguyên Châu đã đến dự.

Năm 2017, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới đến nay, xã Phú Lâm đã tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát huy thế mạnh kinh tế nông nghiệp, xây dựng nhiều mô hình phù hợp  điều kiện thực tế của địa phương.

Đến cuối năm 2022, tổng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 68 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,19%; số người trong độ tuổi lao động có việc làm chiếm 91,65%; công tác vệ sinh môi trường, đổi mới cảnh quan chuyển biến tích cực…

Xã Phú Lâm đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao và được UBND tỉnh An Giang công nhận tại Quyết định 231/QĐ-UBND, ngày 1/3/2023.

MỸ HẠNH