|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Địa phương

Vĩnh Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao

Hôm nay (ngày 29/3), Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận Vĩnh Thành đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đây là niềm vinh dự và là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thành ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), nâng cao đời sống của người dân, tạo chuyển biến mọi mặt, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu…

Là xã đầu tiên của huyện Châu Thành được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, đây là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Vì thế hàng năm, xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giữ vững, nâng chất các tiêu chí, phù hợp điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp từng bước trở thành xã NTM nâng cao bền vững, với tinh thần “Việc dễ làm trước, việc khó làm sau”.

Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, giúp người dân hiểu được ý nghĩa của xây dựng NTM nâng cao để cùng thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, phân công gắn trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận chuyên môn, từng cá nhân đảm nhận các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn trong thực hiện. Đến nay, xã đạt 19/19 tiêu chí và 75/75 chỉ tiêu theo Quyết định 1261/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

“Xã Vĩnh Thành là địa phương đầu tiên của huyện Châu Thành thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, theo Quyết định 1261/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh. Từ khi triển khai xây dựng NTM nâng cao đến nay, KTXH trên địa bàn xã tăng trưởng nhanh và có sự đột phá bằng các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả. Đặc biệt, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp, gắn nông nghiệp với sự phát triển công nghiệp, dịch vụ; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân; cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định” - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Đoàn Đức Dịnh chia sẻ.

 

 

Trao nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Có thể nhận thấy, thành quả của công cuộc xây dựng NTM đã làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống người dân được cải thiện. Cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản hoàn thiện; hệ thống thủy lợi được xây dựng từng bước hoàn chỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất. Các công trình trường học, trạm y tế đều đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, chăm sóc y tế, sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, hệ thống giao thông của xã tương đối hoàn thiện, các tuyến đường chính liên xã, liên huyện được nâng cấp, mở rộng láng nhựa hoặc bê-tông hóa.

“Người dân ai cũng phấn khởi, vui mừng trước sự thay đổi của địa phương. Bây giờ, đời sống bà con cải thiện hơn trước. Đường giao thông, cầu, cống được đầu tư đã giúp người dân trong ấp đi lại, sản xuất thuận lợi… Điều đáng quý nhất là khi cuộc sống khá giả, bà con đoàn kết, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống” - ông Nguyễn Tuấn Khải (ngụ ấp Tân Thành) vui mừng chia sẻ.

Là địa phương có thế mạnh nông nghiệp, xã Vĩnh Thành tích cực hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, nhằm nâng cao thu nhập người dân. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng hóa; áp dụng luân canh, xen canh trong sản xuất, theo hướng gia tăng giá trị và chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi sản xuất, phá vỡ thế độc canh cây lúa, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn. Đến nay, xã Vĩnh Thành đã chuyển đổi 176,3ha lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu, cây ăn trái (141,5ha trồng rau màu và 34,8ha trồng cây ăn trái).

UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa, tham gia xây dựng thiết chế văn hóa. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, UBMTTQVN xã và chính quyền địa phương tích cực huy động sức dân xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, gắn với thực hiện các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững, lồng ghép vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng NTM. Toàn xã có 5/5 ấp được công nhận ấp văn hóa, trên 98% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 2,46% (giảm 2,89% so năm 2015), thu nhập bình quân đầu người 64,3 triệu đồng/người/năm (tăng 33 triệu đồng/người/năm so năm 2015)…

Phát huy kết quả đạt được, xã Vĩnh Thành tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức và ý nghĩa việc xây dựng NTM. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tăng cường công tác dạy nghề, gắn với giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; huy động tốt các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần cùng huyện Châu Thành xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025.

TRUNG HIẾU