|
Lượt truy cập: 1.306

Thông báo

Tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất phát triển và chuẩn hoá các sản phẩm gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương; chuẩn hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch (điểm du lịch và dịch vụ du lịch cộng đồng) tham gia chương trình OCOP. Nâng cao năng lực về quản lý, sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu của thị trường; Tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình OCOP ở các cấp và các địa phương; và Hướng dẫn chuẩn hoá hồ sơ tham gia Chương trình OCOP.

Bắt đầu từ ngày 28/09/2021, Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM phối hợp cùng Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Tổ chức Đại học Pháp Ngữ (AUF) triển khai “Chuỗi tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021”.

Nội dung chuỗi tập huấn bao gồm 11 chuyên đề, xin mời xem chương trình và lịch tập huấn cụ thể tại đây: https://drive.google.com/file/d/1c0OZd-djda8h0eGmieNMaqZAehgkRFPN/view?usp=sharing

Đối tượng tham gia:
- Cán bộ quản lý chương trình OCOP ở các địa phương: cấp tỉnh, huyện.
- Chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,… đã được đánh giá, phân hạng 3-4 sao và sẽ tham gia chương trình OCOP trên toàn quốc.
- Cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp quan tâm đến chương trình OCOP.
- Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.
- Giảng viên, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,.. có quan tâm đến chương trình OCOP hoặc có ý tưởng khởi nghiệp OCOP.
- Những cá nhân quan tâm đến Chương trình OCOP.

Thời gian và hình thức tập huấn:
- Thời gian tập huấn: từ 28/09/2021 đến 18/10/2021
- Hình thức tập huấn: Trực tuyến qua nền tảng ZOOM. ID và Password truy cập lớp tập huấn sẽ được gửi email trực tiếp tới người đăng ký.

Đăng ký tham dự:
- Quý Anh, Chị quan tâm có thể đăng ký tham dự tại link sau: https://bit.ly/TaphuanOCOP
- Thời hạn đăng ký: đến hết ngày 25/09/2021

Mọi trao đổi liên quan đến “Chuỗi tập huấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021” vui lòng liên hệ qua email: crd-su@hcmussh.edu.vn hoặc số điện thoại: 0329826555 (NCV. Trần Tuyên)
____________________________________________
Trung tâm Phát triển Nông thôn – Saemaul Undong 
Email: crd-su@hcmussh.edu.vn
Website: https://crd-su.hcmussh.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/ptntsu

Tải về