|
Lượt truy cập: 1.306

Thông báo

Điện khí hóa nông thôn
Ngành Công thương triển khai 2 tiêu chí trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là điện nông thôn (tiêu chí số 4) và cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7). Mặc dù khi triển khai đã gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng với quyết tâm của cả ngành và sự chung tay, đồng thuận của người dân, Chương trình đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Sau 10 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có hơn 90% số xã trên cả nước đạt tiêu chí về điện nông thôn. Cả nước đã có 17 triệu hộ dân nông thôn được dùng điện. Nhiều tỉnh, thành phố có 100% số xã trên địa bàn nông thôn mới về điện.

Theo ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), để có được kết quả khả quan và đáng khích lệ về lưới điện hạ áp nông thôn trong thời gian qua, EVN đã thực hiện một khối lượng công việc khổng lồ để cải tạo và đầu tư xây dựng mới lưới điện nông thôn. Tổng số vốn đầu tư lên tới hơn 120.000 tỷ đồng, trong đó riêng nguồn vốn vay ODA của các tổ chức quốc tế hơn 78.300 tỷ đồng (tương đương 3,7 tỷ USD). Không chỉ đưa điện lưới quốc gia đến các vùng sâu, vùng xa…, ngành điện tự hào đã quản lý và cung cấp điện cho 11/12 huyện đảo, điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt cung cấp điện mà còn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Chính phủ về bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân cũng như góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị về quốc phòng, an ninh. Sau khi tiếp nhận, EVN đã đầu tư tăng cường hệ thống điện, cấp điện bằng lưới điện quốc gia cho các huyện đảo với tổng vốn đầu tư hơn 7.500 tỷ đồng.

Thời gian tới EVN sẽ tiếp tục đưa điện đến các xã, thôn, bản và hộ dân chưa có điện, cùng với đó sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cung cấp và đảm bảo chất lượng điện phục vụ chuyển đổi, phát triển các mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện chương trình nông thôn mới của Đảng và Chính phủ bằng việc đầu tư nâng cấp và cải tạo lưới điện trung, hạ nông thôn tại 7.000 xã, giúp nâng cao chất lượng cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng với lượng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ: "Tiêu chí số 4 có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thúc đẩy các tiêu chí khác trong xây dựng nông thôn mới. Ban CHỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sẽ hỗ trợ tối đa để Bộ Công thương, EVN hoàn thành được mục tiêu của giai đoạn tiếp theo".