|
Lượt truy cập: 1.306

Thông báo

An Giang: Tập huấn tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 21/10/2020, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2020; Đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở (là báo cáo viên) trong đảng bộ tham dự.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng phòng Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai chuyên đề về “Một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới”; Đồng chí Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai chuyên đề về “Tập trung triển khai, thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh”.

Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 61/119 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 51,26%; tăng 48 xã so với giai đoạn (2011 - 2015) và hoàn thành mục tiêu Chương trình sớn hơn 01 năm so với lộ trình, kế hoạch của tỉnh; Có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong đó có 01 huyện nông thôn mới (huyện Thoại Sơn), 02 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên) được Thủ tướng Chính phủ công nhận…

Giai đoạn 20201 – 2025, phát huy thành quả đã đạt, công tác tuyên truyền cần phải được các địa phương, đơn vị quan tâm đẩy mạnh. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu biết đầy đủ mục đích, ý nghĩa của công cuộc xây dựng NTM, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng các danh hiệu đã được công nhận…

Qua hội nghị, giúp cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở có thêm nguồn tư liệu để phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới./.