|
Lượt truy cập: 1.306

Thông báo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 19/10/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020, cho 120 đại biểu là lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể huyện và 18 xã, thị trấn.

Tính đến nay, toàn tỉnh An Giang có 61/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới sớm hơn 01 năm so lộ trình kế hoạch. Riêng tại huyện Phú Tân đến nay có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 01 xã đạt sớm hơn so với lộ trình và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tuyên truyền một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và những vấn đề cần quan tâm; triển khai, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)...

Thời gian tới, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các địa phương tích cực tuyên truyền các Chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí ấp nông thôn mới; tuyên truyền khuyến khích thực hiện "Mỗi xã một sản phẩm", quảng bá các sản phẩm, nông sản, các sản phẩm thương hiệu tỉnh An Giang; thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt việc tốt trong xây dựng nông thôn mới... ./.