|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Sở ngành

Đa dạng sản phẩm OCOP - An giang đạt mục tiêu có thêm 170 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP
 Tính đến đầu tháng 3/2023, tỉnh An Giang đã có 88 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao, mục tiêu đến năm 2025 có thêm 170 sản phẩm đạt OCOP 3 sao trở lên.
Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang, hiện nay 11 huyện, thị xã, thành phố có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó có 2 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, 16 sản phẩm đạt 4 sao và 70 sản phẩm đạt 3 sao. Trong đó, có 63 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm (chiếm 71,59%), 21 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống (chiếm 23,86%) và 4 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ-trang trí (chiếm 4,54%).

Một số sản phẩm OCOP tỉnh An Giang 

Mục tiêu của tỉnh An Giang đến năm 2025 có 170 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên; trong đó, có 10 sản phẩm OCOP đạt 5 sao cấp Quốc gia, nâng cấp ít nhất 20% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn. Tỉnh phấn đấu ít nhất có 30% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 30% chủ thể là doanh nghiệp nhỏ và vừa; ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định; trong đó, ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng; có ít nhất 30% làng nghề truyền thống có sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống.

Đến năm 2025, tỉnh An Giang phấn đấu có 100% chủ thể OCOP tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại như hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn thương mại điện tử... Mỗi huyện, thị xã, thành phố có 1 điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch tại địa phương…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho biết, tỉnh đã tập trung triển khai hiệu quả chương trình để nâng cao chất lượng các sản phẩm, khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và du lịch nông thôn nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập của người dân An Giang.

Theo đó, tỉnh ưu tiên đầu tư hợp lý cho cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, văn hóa, tập quán sản xuất, đặc biệt là khu vực miền núi, đồng bào dân tộc, góp phần phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu nông sản, dược liệu đặc trưng được cấp mã số vùng trồng, theo hướng sản xuất hữu cơ, nông nghiệp sinh thái; tăng cường liên kết bền vững, khả năng truy xuất nguồn gốc giữa chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP với vùng nguyên liệu.
Xuân Mạnh