|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Sở ngành

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh khảo sát thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu của 02 xã Định Thành và Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn
(TUAG)- Ngày 06/01/2022, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh do ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 02 xã Định Thành và Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn). Tiếp đoàn có ông Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các thành viên trong Ban quản lý xây dựng nông thôn mới huyện; Đảng ủy, UBND hai xã Định Thành và Vĩnh Trạch.

Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại các điểm trường tiểu học, THCS, các điểm sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trên địa bàn xã Vĩnh Trạch và tham quan Viện nghiên cứu nông nghiệp của Tập đoàn Lộc Trời, khảo sát các hộ trồng hoa màu và các hợp tác xã trên địa bàn xã Định Thành. Qua đó, nhằm đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, các mô hình sản xuất hợp tác có hiệu quả, xác định thế mạnh, lợi thế của địa phương để đưa ra các giải pháp thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế địa phương trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Qua khảo sát, Đoàn đã có buổi làm việc với hai địa phương để đánh giá mức độ và xác định thế mạnh của từng địa phương trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Đến nay, xã Định Thành đã tự đánh giá đạt 4/9 tiêu chí, 17/23 chỉ tiêu, xã Vĩnh Trạch tự đánh giá đạt 4/9 tiêu chí, 13/23 chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020. Để làm điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Định Thành tập trung thực hiện nhóm tiêu chí về tổ chức sản xuất, xã Vĩnh Trạch chọn nhóm tiêu chí văn hóa, giáo dục.

Phát biểu tại buổi làm việc ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang đánh giá cao những thuận lợi của 2 địa phương Định Thành và Vĩnh Trạch trong thực hiện tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu. Qua đó, đề nghị địa phương cần tranh thủ nguồn lực tập trung thực hiện các tiêu chí đã chọn, gắn với tiêu chí cảnh quang môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; xây dựng kế hoạch cụ thể phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất./.

Cẩm Nang, Thành Chung