|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Sở ngành

Kiểm tra, giám sát việc xây dựng nông thôn mới tại huyện Châu Phú

Sáng 12/9, đoàn công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và triển khai nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các nội dung thành phần, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại huyện Châu Phú.

 

Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi khảo sát thực tế một số dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Phú và làm việc với các ngành chức năng huyện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt; chủ động phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, đề ra giải pháp phù hợp thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Đồng thời, phân bổ, định hướng và đẩy nhanh việc sử dụng nguồn vốn đầu tư công đối với các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết việc làm, giảm nghèo, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cũng như đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn….

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Châu Phú có 8/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Báo An Giang