|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Sở ngành

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO XÃ CẦN ĐĂNG - HUYỆN CHÂU THÀNH
Ngày 16/12/2021, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức buổi làm việc về kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Cần Đăng - huyện Châu Thành.

Tham dự buổi làm việc Đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh và đại diện sở Xây dựng, Sở Công thương và Chi cục phát triển nông thôn - Sở NN&PTNT; Tiếp và làm với đoàn có ông Nguyễn Tấn Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, cùng với lãnh đạo một số phòng ban liên quan của huyện Châu Thành và lãnh đạo UBND xã Cần Đăng.

Xã Cần Đăng là một 06 xã điểm nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021 của tỉnh An Giang (theo Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh). Theo báo cáo của địa phương, đến nay xã đã đạt được 19/19 tiêu chí nâng cao theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh, xã cũng đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ minh chứng cho các tiêu chí, chỉ tiêu và hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận xã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm, sau khi nghe báo cáo về tiến độ thực hiện và các kết quả đạt được của địa phương và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các thành viên Đoàn công tác tỉnh đã có đánh giá về kết quả thực hiện đến thời điểm kiểm tra xã Cần Đăng đạt 17/19 tiêu chí. Riêng Tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và Tiêu chí 15 về Y tế cần điều chỉnh, bổ sung hồ sơ theo hướng dẫn.

Cũng tại buổi làm việc Đoàn công tác cùng với các ngành huyện đã đề xuất những giải pháp hữu ích giúp địa phương tháo gỡ những khó khăn và tồn tại, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt trong thời gian tới để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh đó, đoàn cũng đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục quan quan tâm, chỉ đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện và các đơn vị liên quan của huyện có kế hoạch hỗ trợ xã các tiêu chí chưa đạt, duy trì các tiêu chí đã đạt và hoàn hoàn thiện các tiêu chí theo như góp ý của thành viên Đoàn công tác.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của xã. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện nói riêng và cả tỉnh nói chung, bên cạnh đó, năm 2021 làm năm khởi đầu của giai đoạn 2021-2025, hiện tại các Bộ tiêu chí về nông thôn mới và cơ chế chính sách có liên quan trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của giai đoạn 2021 - 2025 chưa được ban hành nhưng xã Cần Đăng đã có quyết tâm và nổ lực phấn đấu trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đề nghị xã Cần Đăng tiếp tục phát huy thế mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quang xanh - sạch - đẹp, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giữ vững an ninh trật tự và khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn Xã nông thôn mới nâng cao năm 2021.

“Đến tháng 12/2021, toàn tỉnh An Giang có 60/116 xã đạt chuẩn Xã nông thôn mới, 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới và 20 xã đạt chuẩn Xã nông thôn mới nâng cao”

THU NHƯ - VPĐPNTM tỉnh