|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Sở ngành

Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(TUAG)- Sáng 15/12, Ủy ban Trung ương TMTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2021. Hội nghị do đồng chí Lê Tiến Châu - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

Tham dự tại điểm cầu Uỷ ban MTTQVN tỉnh An Giang, có đồng chí Lê Văn Nưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh.


Sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống Nhân dân. Thông qua Cuộc vận động đã động viên Nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, giữ vững an ninh trật tự.     

Thông qua cuộc vận động, đã xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; huy động các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, ủng hộ kinh phí, xây dựng các công trình an sinh xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn ở nông thôn. Đặc biệt, năm 2020 và năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID- 19 diễn biến phức tạp, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh; vận động, quyên góp ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện công tác đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nhất là lực lượng tuyến đầu và những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 góp phần cùng với Đảng, Nhà nước chia sẻ và giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Tại An Giang, MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao theo lộ trình. Qua đó, duy trì, nâng chất các mô hình "Hành lang giao thông thông thoáng", "ấp tự quản bảo vệ môi trường" trên các xã, phường, thị trấn; nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo" tại các địa phương trong tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu đề nghị hệ thống MTTQ các cấp, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, đảm bảo phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; tăng cường đổi mới phương thức phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với chính quyền, các tổ chức thành viên trong tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động; hàng năm có chương trình, kế hoạch phối hợp cụ thể nhằm đảm bảo thống nhất trong cách thức tổ chức thực hiện, tránh sự chồng chéo, trùng lắp nhất là ở cơ sở, địa bàn dân cư. Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho rằng, thời gian tới Uỷ ban Trung ương MTTQVN tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện  nâng cao chất lượng, hiệu quả các Cuộc vận động trong giai đoạn mới.
                                            

 

 

Hà Ngân