|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Sở ngành

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 21/12/2021, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã có buổi kiểm tra, đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021 trên địa bàn xã Thạnh Mỹ Tây. Phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Phạm Thái Bình đã đến dự.

Tính đến nay, xã Thạnh Mỹ Tây đã cơ bản đạt 15/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, theo bộ tiêu chí quốc gia gồm: tiêu chí 1, quy hoạch; tiêu chí 2, giao thông; tiêu chí 3, thuỷ lợi; tiêu chí 4, điện; tiêu chí 7, cơ sở hạ tầng; tiêu chí 8, thông tin và truyền thông; tiêu chí 9, nhà ở dân cư; tiêu chí 10, thu nhập; tiêu chí 11, tỷ lệ hộ nghèo; tiêu chí 12, tỷ lệ người làm việc trên dân số; tiêu chí 13, tổ chức sản xuất; tiêu chí 14, giáo dục; tiêu chí 15, y tế; tiêu chí 16, tỷ lệ ấp văn hoá; tiêu chí 19, quốc phòng, an ninh và đạt 42/49 chỉ tiêu, đạt tỷ lệ 85,49%.

Theo lộ trình từ nay đến trước 06 tháng đầu năm 2022, theo kế hoạch, xã sẽ phấn đấu hoàn thành 04 tiêu chí tTiêu chí 5, trường học; tiêu chí 6, cơ sở vật chất văn hoá; tiêu chí 17, môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí 18, hệ thống chính trị) và 07 chỉ tiêu, gồm: chỉ tiêu 5, tỷ lệ trường học đạt chuẩn; chỉ tiêu 6.1, nhà văn hoá xã; chỉ tiêu 17.3, cảnh quang xanh, sạch, đẹp; chỉ tiêu 17.5, thu gom, xử lý chất thải, nước thải theo quy định; chỉ tiêu 17.8, tỷ lệ hộ, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn; chỉ tiêu 18.1, cán bộ, công chức xã đạt chuẩn; chỉ tiêu 18.3, đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh. Cùng với đó, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu đạt các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt đúng theo lộ trình đề ra.

Sau khi kiểm tra hồ sơ minh chứng và đi khảo sát thực tế, Đoàn cũng đã thống nhất với các tiêu chí, chỉ tiêu trên mà xã đã đạt được. Đồng thời, Đoàn kiểm tra của tỉnh cũng đã yêu cầu xã sớm khắc phục các nội dung mà các sở, ngành góp ý, bổ sung, điều chỉnh báo cáo, số liệu, có kế hoạch cải tạo cũng như xây dựng các công trình cơ bản đạt theo yêu cầu,  tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân duy trì công tác vệ sinh môi trường, sớm hoàn thiện các hồ sơ để đề nghị tỉnh về thẩm định và ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trần Minh Hiếu - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã cũng đã bày tỏ sự cám ơn, quan tâm của Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, các Sở ban ngành tỉnh đã hỗ trợ, giúp xã Thạnh Mỹ Tây trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy những kết quả đạt được, về phía địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng xã nông thôn mới. Từ đó, cùng kêu gọi cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng phong trào bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng xã đạt các tiêu chí nông thôn mới như: Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong cách làm, địa phương sẽ chủ động xây dựng giải pháp thực hiện cụ thể, xác định những tiêu chí, chỉ tiêu phấn đấu phải đạt và hoàn chỉnh trong năm 2022 để sớm được công nhận xã nông thôn mới./. 

Nguyễn Kim