|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Sở ngành

Thoại Sơn phấn đấu có 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022
- Sáng 23-12, Đoàn công tác Văn phòng Điều phối nông thôn mới do Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Phạm Thái Bình làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Thoại Sơn về lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và Đề án xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Tại buổi làm việc, các ngành huyện Thoại Sơn đã đánh giá hiện trạng mức độ đạt và khả năng thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đối với 2 xã Vĩnh Trạch và Định Thành. Qua đó, đề xuất một số giải pháp phấn đấu thực hiện đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

Đến nay, xã Định Thành đạt 4/9 tiêu chí và 14/23 chỉ tiêu; xã Vĩnh Trạch đạt 4/9 tiêu chí và 12/23 chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đối với huyện nông thôn mới nâng cao, Thoại Sơn đã thực hiện đạt 5/9 tiêu chí, 30/39 chỉ tiêu.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh và lãnh đạo UBND huyện Thoại Sơn thống nhất chọn 2 xã Vĩnh Trạch và Định Thành thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022.

TRÚC PHA