|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Sở ngành

Văn Phòng điều phối nông thôn mới tỉnh làm việc với huyện Châu Thành
Cổng TTĐT tỉnh AG)- Sáng ngày 15-12-2021, đại diện đoàn công tác của văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh cùng với các sở, ngành tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Châu Thành về tiêu chí giao thông của xã Hòa Bình Thạnh trong bộ tiêu chí nông thôn mới.
Responsive image
 

Hiện nay, đối với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới của tỉnh, trên địa bàn huyện Châu Thành có 05/11 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận xã đạt chuẩn “xã nông thôn mới”. Các xã đều thực hiện duy trì, nâng chất tốt các tiêu chí, chỉ tiêu. Trung bình các xã trên địa bàn huyện đạt 15 tiêu chí và 42 chỉ tiêu, không có xã đạt dưới 10 tiêu chí. 

Riêng đối với việc xây dựng nông thôn mới xã Hòa Bình Thạnh, thời gian qua, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung phối hợp, vận động người dân tích cực tham dự công tác xây dựng nông thôn mới. Kết quả chung toàn xã đạt 16/19 tiêu chí, tương đương 46/49 chỉ tiêu. Còn lại 4 tiêu chí, 5 chỉ tiêu chưa đạt. 

Trong đó có Tiêu chí 2 chỉ tiêu 2.1 về Giao thông của xã. Trong buổi làm việc đại diện các ngành huyện cùng với sở ngành tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến để đánh giá tiến độ thực hiện tiêu chí 2.1 trên địa bàn xã để góp phần sớm thực hiện các dự án giao thông thuộc tiêu chí số 2( chỉ tiêu 2.1) trên địa bàn xã Hòa Bình Thạnh phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện cho người dân lưu thông và góp phần xây dựng xã Hòa Bình Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới theo kế hoạch.

Responsive image
 

Phát biểu tại buổi làm việc ông Nguyễn Tấn Phong- Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành đề nghị trên cơ sở các ý kiến của sở ngành tỉnh, huyện cùng với các ngành chuyên môn và xã Hòa Bình thạnh tập trung duy trì nâng chất các tiêu chí đã đạt và rà soát hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt và tiếp tục rà soát thực hiện các tiêu chí theo lộ trình để sớm hoàn thành việc xây dựng xã Hòa Bình Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.

Minh Thiện