|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Sở ngành

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Hòa huyện Tân Châu
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 08/11/2021, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang Phạm Thái Bình đã dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Hòa.
Responsive image
 

Tính đến nay, xã Vĩnh Hòa đã đạt 15/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu. Xây dựng nông thôn mới trên quê hương Vĩnh Hòa, đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội, với sự tham gia tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị và nhân dân, từ đó, sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện theo hướng tăng năng suất, chất lượng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt hơn 52 triệu đồng, tăng gần 40 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo 0,98%, giảm 4,6% so với năm 2011. Kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được đầu tư, nâng cấp, diện mạo nông thôn có những thay đổi rõ rệt.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tuyến dân cư trung tâm nối dài, khu vực thu gom, xử lý nước thải, công trình xây dựng Trạm y tế xã, nhà văn hóa… Đồng thời, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thông tin về tiến độ và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí liên quan.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND thị xã cám ơn sự quan tâm của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, các Sở Ban ngành tỉnh đã hỗ trợ, giúp Vĩnh Hòa trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Vĩnh Hòa, đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng địa phương đã xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả thực chất. Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục quan tâm tiêu chí số 4 về Điện, tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. Đồng thời, các ngành chủ động thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách, nhằm thực hiện đạt bền vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, quyết tâm xây dựng xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng về liên kết sản xuất, các phương án về công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai, xây dựng cảnh quan môi trường có trọng tâm theo tuyến đường chính và cải tạo cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, linh hoạt trong công tác tuyên truyền đến nhân dân về quá trình xây dựng nông thôn mới, để tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia trong nhân dân, phấn đấu đưa xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn xã nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Huyền Thoại

 

Responsive image
 

Tính đến nay, xã Vĩnh Hòa đã đạt 15/19 tiêu chí, 44/49 chỉ tiêu. Xây dựng nông thôn mới trên quê hương Vĩnh Hòa, đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn xã hội, với sự tham gia tích cực, chủ động của cả hệ thống chính trị và nhân dân, từ đó, sản xuất nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện theo hướng tăng năng suất, chất lượng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt hơn 52 triệu đồng, tăng gần 40 triệu đồng so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo 0,98%, giảm 4,6% so với năm 2011. Kết cấu hạ tầng, hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng được đầu tư, nâng cấp, diện mạo nông thôn có những thay đổi rõ rệt.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tuyến dân cư trung tâm nối dài, khu vực thu gom, xử lý nước thải, công trình xây dựng Trạm y tế xã, nhà văn hóa… Đồng thời, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành thông tin về tiến độ và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện các tiêu chí liên quan.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND thị xã cám ơn sự quan tâm của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, các Sở Ban ngành tỉnh đã hỗ trợ, giúp Vĩnh Hòa trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đánh giá cao tinh thần nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Vĩnh Hòa, đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng địa phương đã xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả thực chất. Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục quan tâm tiêu chí số 4 về Điện, tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. Đồng thời, các ngành chủ động thẩm định các tiêu chí, chỉ tiêu phụ trách, nhằm thực hiện đạt bền vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, quyết tâm xây dựng xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị địa phương chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ minh chứng về liên kết sản xuất, các phương án về công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai, xây dựng cảnh quan môi trường có trọng tâm theo tuyến đường chính và cải tạo cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp. Đồng thời, linh hoạt trong công tác tuyên truyền đến nhân dân về quá trình xây dựng nông thôn mới, để tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia trong nhân dân, phấn đấu đưa xã Vĩnh Hòa đạt chuẩn xã nông thôn mới theo lộ trình đã đề ra.

Huyền Thoại