|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Địa phương

Thoại Sơn quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (CTMTQG XD NTM), phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Thoại Sơn ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng với sự tham gia tích cực của người dân, các xã có sự thi đua với nhau cùng về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu với nhiều cách làm hay sáng tạo.

Đến nay thu nhập bình quân đầu người của người dân trên địa bàn huyện đạt gần 65 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn liên tục giảm qua các năm, đến nay còn 0,86 %. Tổng diện tích chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu 513 ha, tổng diện tích trồng cây ăn trái là 836 ha. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85,10 %. Hệ thống nước sạch, vệ sinh môi trường có bước cải thiện, đến nay tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 91,98%, hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 96,32%, thu gom xử lý rác được đầu tư mở rộng đến các xã, thị trấn. Các hạ tầng giao thông, y tế, trường học đầu tư một cách đồng bộ. Hệ thống chính trị ở cơ sở nông thôn được đổi mới, nâng cao một bước chất lượng hoạt động.
 

Bác Trần Thanh Hồng, ngụ xã Mỹ Phú Đông vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương bày tỏ: “Tôi thấy xã Mỹ Phú Đông, một xã vùng xa của huyện, bây giờ mọi lĩnh vực không thua gì so với các xã bạn. Nào là đường sá mở rộng thông thoáng ra 5m5, điện, nước, trường học, y tế… đáp ứng tốt cho người dân, cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Các dịch vụ Internet đến tận người dân. Chính quyền và người dân ngày càng gắn bó, đoàn kết cùng nhau phát triển quê hương. Các mô hình như cấp ủy, chính quyền lắng nghe dân nói, người dân mạnh dạn tham gia ý kiến đóng góp chính quyền. Lãnh đạo địa phương giải đáp thỏa đáng và thực hiện phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo an sinh xã hội, người dân rất hài lòng”.

Hiện nay, huyện đã có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định 1005 của UBND tỉnh An Giang. Huyện tự đánh giá thực hiện huyện nông thôn mới nâng cao đạt 3/9 tiêu chí, 24/38 chỉ tiêu theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Dương Ngọc Lắm cho biết: “Huyện Thoại Sơn đang dồn sức xây dựng đạt huyện NTM nâng cao trong năm 2023 với các mục tiêu.  Đó là thực hiện 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022, các xã thực hiện đạt nông thôn mới kiểu mẫu theo lộ trình và huyện phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao.

Năm 2022 phấn đấu hoàn chỉnh các hồ sơ minh chứng, đạt thêm 4 tiêu chí và 8 chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, nâng số tiêu chí lên 7/9 tiêu chí và 32/38 chỉ tiêu. Duy trì nâng chất 13/14 và đạt thêm 01 xã NTM nâng cao và có 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Định Thành). Năm 2023, duy trì nâng chất 13/13 xã NTM nâng cao, 01 xã NTM kiểu mẫu Định Thành và xây dựng đạt thêm 01 xã NTM kiểu mẫu (Vĩnh Trạch), đạt thêm 02 tiêu chí (06 chỉ tiêu) huyện nông thôn mới nâng cao. Hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận huyện nông thôn mới nâng cao Thoại Sơn, trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới Trung ương trong quý III năm 2023”.

Phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025: Huyện sẽ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình lớn, quan trọng thiết yếu, đảo đảm kết nối thông suốt giữa các vùng. Đảm bảo các tuyến đường huyện được nhựa, bê tông đạt chuẩn theo quy định phục vụ phát triển kinh tế – xã hội và phát triển du lịch, đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Hoàn thành xây dựng các quy hoạch vùng sản xuất gắn với qui hoạch phát triển kinh tế, xã hội đến 2035 của huyện và qui hoạch đô thị của 03 thị trấn đã phê duyệt. Các tuyến đường trục xã, liên xã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa đạt chuẩn 100%. Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông đến trung tâm xã đạt chuẩn cấp V đồng bằng với 13 tuyến, tổng chiều dài 105,7 km. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa, bổ sung các hạng mục cần thiết về an toàn giao thông trên các tuyến đường huyện; nâng cấp hệ thống chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng đèn LED tiên tiến trên các tuyến đường huyện, đường xã.

Hoàn thành quy hoạch đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại huyện và các chợ nông thôn đạt chuẩn theo quy định, trong đó đưa 03 chợ thị trấn Núi Sập, Phú Hòa và Óc Eo thành chợ hạng 2 là điểm trung tâm thương mại tập trung, đồng thời là điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan của huyện. Có trên 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 90% số hộ sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn quốc gia; có 99,7% số hộ dân sử dụng diện an toàn; có 100% cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường, có trên 80% chất thải rắn được thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 là 85 triệu đồng/ người/năm; giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất đến năm 2025 đạt 230 triệu đồng/ha. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, mỗi năm phấn đấu có 3 - 5 sản phẩm được xếp hạng 3 sao cấp huyện và tỉnh trở lên. Phấn đấu có 90% trường học đạt chuẩn quốc gia.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo 75%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 95%, hàng năm, các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh từ 80% trở lên; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; 90% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; Đảng bộ huyện hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.

Với những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới cùng sự hỗ trợ của các sở, ban ngành tỉnh, lãnh chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, UBND huyện, Đảng bộ, chính quyền và người dân huyện Thoại Sơn tiếp tục chung sức, chung ý chí, chung niềm tin để cùng nhau thực hiện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao nâng cao trong năm 2023, xây dựng quê hương Thoại Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại trên vùng đất Thoại anh hùng./.
                                                             

Anh Thư