|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh

Quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025

- Ngày 11-8, UBND tỉnh đã ký Quyết định ban hành quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025.

 

Theo đó, xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là xã đáp ứng đầy đủ 04 yêu cầu như: (1) Đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025, đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2021, phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025; (2) Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm; (3) Có ít nhất một mô hình ấp thông minh; (4) Đạt ít nhất 01 trong 08 lĩnh vực xã nông thôn mới kiểu mẫu (tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế, môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số).

Đối với lĩnh vực tổ chức sản xuất, quy định cụ thể 06 chỉ tiêu như: Có vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kinh doanh hiệu quả và thích ứng với biến đổi khí hậu; Có ≥1 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã và thực hiện liên kết sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; Các khâu chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa; Đảm bảo liên kết sản xuất bền vững sản phẩ.m chủ lực theo chu kỳ liên tiếp; Có ≥2 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; Có ≥1 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với ứng dụng công nghệ cao đạt hiệu quả và có thể nhân rộng.

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 05 chỉ tiêu: 100% các trường mầm non, tiểu học, trung học đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt ≥90%; 100% tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào học lớp 1; Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học) đạt ≥95%; Tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp ≥95%.

Lĩnh vực y tế có 04 chỉ tiêu: Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm Y tế đạt 100%; Người dân trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt ≥80%; Trạm y tế xã đủ điều kiện khám và chữa bệnh Bảo hiểm y tế; Đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch; không để xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Lĩnh vực văn hóa có 04 chỉ tiêu: 100% các ấp trên địa bàn xã có tối thiểu 03 năm liên tiếp đạt danh hiệu “Ấp văn hóa” tính đến thời điểm đề nghị công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu; Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 60% trở lên số người dân thường trú trên địa bàn tham gia; Mỗi ấp có ít nhất 01 đội hoặc 01 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả; Các hoạt động tín ngưỡng, tâm linh truyền thống trên địa bàn xã được duy trì và bảo tồn đảm bảo giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc anh em.

Lĩnh vực du lịch có 03 chỉ tiêu: Có ít nhất 01 điểm du lịch hoặc khu du lịch được công nhận theo quy định của Luật Du lịch; Cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động du lịch trên địa bàn thực hiện tốt ứng xử văn minh với khách du lịch; Hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch được triển khai thường xuyên có hiệu quả.

Lĩnh vực môi trường 07 các chỉ tiêu: 100% Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom và xử lý theo đúng quy định; Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý Môi trường nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt ≥50%; Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt ≥70%; Có mô hình bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng; 100% Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững; Có từ 60% trở lên số tuyến đường xã, ấp có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa cây cảnh toàn tuyến; Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định đạt ≥80%.

Lĩnh vực chuyển đổi số có 04 chỉ tiêu: Có dịch vụ công trực tuyến toàn trình; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt ≥50%; Có mô hình ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong 03 trụ cột về Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.; Tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả, góp phần chuyển biến đời sống nông thôn.

Lĩnh vực an ninh trật tự 04 các chỉ tiêu: Có mô hình bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã hoạt động có hiệu quả thu hút sự tham gia và hưởng ứng của người dân; Trong 03 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã không để xảy ra các hoạt động: chống Đảng, chống chính quyền, tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật; phá hoại các công trình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, mâu thuẫn tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ nhân dân, khiếu kiện đông người trái pháp luật; Trong 03 năm liên tục trước năm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu, trên địa bàn xã: không có công dân thường trú ở xã phạm tội, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân của xã gây ra tại cộng đồng; Trong 03 năm liên tục trước năm xét công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu: xã đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự", đạt phân loại xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và có 01 năm được Bộ Công an hoặc UBND tỉnh khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Công an xã đạt danh hiệu "Đơn vị tiên tiến" trở lên, không có cá nhân bị kỷ luật.

UBND phân công các sở sở, ngành phụ trách nội dung, lĩnh vực xã nông thôn mới kiểu mẫu, căn cứ vào hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương có văn bản hướng dẫn quy định tiêu chuẩn đánh giá, hồ sơ minh chứng đối với các nội dung, lĩnh vực ngành phụ trách và thẩm định, đánh giá, các tiêu chí, chỉ tiêu ngành được giao phụ trách; Thực hiện báo báo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh).

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới đôn đốc các sở, ngành tỉnh xây dựng hướng dẫn thực hiện các nội dung, lĩnh vực được giao phụ trách. Tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu, hồ sơ minh chứng theo quy định; Hướng dẫn huyện, thị xã, thành phố trong công tác đánh giá hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định; Tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã trên địa bàn tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

HY

Nguồn QĐ số 1993/QĐ-UBND ngày 11/8/2022