|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh

Huyện Thoại Sơn đủ điều kiện trình Hội đồng Trung ương thẩm định công nhận huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023

- Sáng 15/3, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp, để thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết hoàn thành thủ tục xét, đề nghị huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo tóm tắt kết quả xây dựng NTM nâng cao đến năm 2023 trên địa bàn huyện Thoại Sơn; kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị công nhận huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023; kết quả lấy ý kiến sự hài lòng người dân trên địa bàn huyện Thoại Sơn. Đồng thời, thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, lấy ý kiến biểu quyết để hoàn thành thủ tục xét, đề nghị huyện Thoại Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023. Kết quả, 100% thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh thống nhất đề nghị Hội đồng Trung ương thẩm định công nhận huyện Thoại Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

Đến nay, huyện Thoại Sơn có 14/14 xã NTM duy trì nâng chất đạt theo Quyết định 1260/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang (quy định có 19 tiêu chí và 57 chỉ tiêu); 14/14 xã duy trì, nâng chất xã NTM nâng cao theo Quyết định 1261/QĐ-UBND của UBND tỉnh (quy định có 19 tiêu chí và 75 chỉ tiêu); 2/14 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Quyết định 1993/QĐ-UBND của UBND tỉnh (đạt tỷ lệ 14,29%). Toàn huyện có 3/3 thị trấn (Núi Sập, Phú Hòa và Óc Eo) đạt chuẩn văn minh đô thị.

Kết quả duy trì huyện NTM theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đạt 9/9 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu; thực hiện huyện NTM nâng cao theo Quyết định 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt 9/9 tiêu chí, 38/38 chỉ tiêu. Các dự án phục vụ cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn trên 846 tỷ đồng. Hệ thống chính trị ở nông thôn ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đặc biệt, bộ mặt và đời sống người dân Thoại Sơn ngày càng phát triển.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị UBND huyện Thoại Sơn khẩn trương khắc phục các nội dung còn tồn tại, hạn chế, hoàn chỉnh lại báo cáo trung tâm, các hồ sơ minh chứng có liên quan, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổng hợp. Giao Sở NN&PTNT (Văn phòng Điều phối NTM tỉnh) khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình NN&PTNT thẩm định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đề nghị UBND huyện Thoại Sơn cần tập trung về công tác cảnh quang môi trường, rác thải, nước thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường tại các trụ sở cơ quan, lưu ý các công trình trường học, văn hóa, y tế chợ, khu dân cư.... Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết đón đoàn công tác Trung ương vào thẩm định. Đối với các sở, ngành phụ trách tiêu chí chịu trách nhiệm về công tác giải trình, báo cáo và hỗ trợ huyện Thoại Sơn đối với các ý kiến đề nghị giải trình từ phía bộ, ngành Trung ương. Trong quá trình tiếp, làm việc nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Sáng cùng ngày, Hội đồng thẩm định đã xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết công nhận đạt chuẩn “Xã NTM”, gồm 4 xã: Bình Thạnh (huyện Châu Thành), Lạc Quới (huyện Tri Tôn), Tân Trung (huyện Phú Tân), Phú Lộc (TX. Tân Châu); “Xã NTM nâng cao”, gồm 5 xã: Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành), Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc), Phú Vĩnh (TX. Tân Châu), Long Điền B (huyện Chợ Mới) và Lương An Trà (huyện Tri Tôn), “Xã NTM kiểu mẫu", gồm 2 xã: Định Thành và Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn) năm 2023.

Theo Báo An Giang (Angiang.gov.vn)