|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Địa phương

Xã Long Giang đạt chuẩn nông thôn mới
- Sáng 19/5, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Long Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

Các đại biểu tham dự lễ công nhận xã Long Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm trao quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Long Giang đạt chuẩn nông thôn mới

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2021 ở xã Long Giang

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng trao Giấy khen của UBND huyện cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2021 ở xã Long Giang

Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Trần Minh Dững trao Giấy khen của UBND huyện Chợ Mới cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới ở xã Long Giang, giai đoạn 2011-2021

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Giang Trần Văn Hậu trao Giấy khen của UBND xã cho các cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chúc mừng và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Long Giang đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2021. Kết quả này là tiền đề để huyện Chợ Mới tiếp tục phấn đấu là đơn vị cấp huyện đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Qua đó đề nghị, xã tiếp tục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí  mới đã đạt. Trong đó, tập trung chỉ đạo, củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt nhưng thiếu bền vững, như: Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, nâng cao thu nhập, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, giảm hộ nghèo, cận nghèo, giữ gìn an ninh trật tự xã hội…, để có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và có lộ trình thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Cùng với đó, quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, xây dựng liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương. Tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng Bằng khen và logo 6 tập thể, 8 cá nhân; UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen 19 tập thể, 18 cá nhân; UBND xã Long Giang tặng giấy khen 79 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

HẠNH CHÂU