|
Lượt truy cập: 1.306
Hoạt động của Sở ngành

Ngày 08/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”năm 2021.


Tại hội nghị báo cáo viên tháng 10/2020 diễn ra vào sáng ngày 21/10/2020 do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức, đại diện cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở (là báo cáo viên) trong đảng bộ đã được nghe đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Trưởng phòng Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai chuyên đề về “Một số kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới”; Đồng chí Trương Kiến Thọ - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh triển khai chuyên đề về “Tập trung triển khai, thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh”.