|
Lượt truy cập: 1.306
Hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh

(Cổng TTĐT AG)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Trần Anh Thư đã ký quyết định ban hành danh sách, lộ trình 23 xã điểm thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh