|
Lượt truy cập: 1.306
Hoạt động của Địa phương

(TGAG)- Trong những năm qua, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Nhơn Mỹ (huyện Chợ Mới) đã tập hợp, phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong công tác xây dựng nông thôn mới bằng những mô hình, cách làm hiệu quả, góp phần cùng địa phương đến nay đạt 13/19 tiêu chí và 42/49 chỉ tiêu (tăng 02 chỉ tiêu so với năm 2018).


(TUAG)- Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, năm 2016, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn vinh dự đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, tạo bước ngoặt cho sự phát triển của địa phương.