|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Trung Ương

Bổ sung 1.000 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
(MPI) – Ngày 02/8/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1379/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 1.000 tỷ đồng từ nguồn dự toán các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ thuộc các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục triển khai giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, trong đó: bổ sung 59,525 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương; bổ sung có mục tiêu cho các địa phương là 940,475 tỷ đồng.

Cụ thể, có 20 bộ, cơ quan Trung ương được bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được bổ sung 24,000 tỷ đồng; Kiểm toán nhà nước được bổ sung 8,425 tỷ đồng; Bộ Nội vụ được bổ sung 4,750 tỷ đồng; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được bổ sung 4,250 tỷ đồng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư được bổ sung 500 tỷ đồng…

Có 51 địa phương được bổ sung dự toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021, gồm: Thanh Hóa bổ sung 91,349 tỷ đồng; Nghệ An bổ sung 60,136 tỷ đồng; Phú Thọ bổ sung 47,322 tỷ đồng; Long An bổ sung 38,433 tỷ đồng; Gia Lai bổ sung 36,430 tỷ đồng…

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung phải bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch. Các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm toàn diện về các thông tin, số liệu đề xuất, báo cáo, bảo đảm theo đúng quy định. Đồng thời, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thông báo bổ sung dự toán năm 2021 cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan thực hiện theo quy định.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 02/8/2021./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tải về