|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Địa phương

Xã Hội An (Chợ Mới) đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”
Ngày 11/5/2022, UBND huyện Chợ Mới long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Hội An - huyện Chợ Mới đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2021. Đó là kết quả của một quá trình sau 11 năm phấn đấu của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân xã Hội An thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đến dự Lễ Công bố, có ông Nguyễn Hữu Khánh - Nguyên Bí thư Tỉnh uỷ An Giang và các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức; Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Tuyết Minh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang; Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng, cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh, huyện Chợ Mới, xã Hội An và nhân dân đã đến dự.

Tiếp nối truyền thống đoàn kết của thế hệ cha ông đi trước, cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Hội An trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là điểm xuất phát các tiêu chí đạt thấp, đặc biệt, trước khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, xã Hội An đã có những giải pháp, cách làm chủ động, sáng tạo và đồng bộ, đưa phong trào xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào thi đua sâu rộng toàn xã. Đến nay xã Hội An đã phấn đấu đạt chuẩn “Xã nông thôn mới”, xã đã có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp có bước tăng trưởng tốt, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển từ đó thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt trên 50 triệu đồng/người; Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng lên và đặc biệt là thực hiện thông tuyến bảo hiểm y tế từ đó tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%, có nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay trong xây dụng nông thôn mới. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới với tổng nguồn lực huy động hơn 580 tỷ đồng, trong đó vốn huy động từ nguồn xã hội hoá gần 260 tỷ đồng, qua đó thể hiện sự đồng thuận của người dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị để đưa Hội An về đích “xã nông thôn mới”, hướng phát triển lên đô thị của huyện Chợ Mới.

Thay mặt Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hội An; sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, sự kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Chỉ đạo huyện Chợ Mớ; sự tích cực hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh và cảm ơn các mạnh thường quân trong việc phấn đấu xây dựng xã Hội An đạt chuẩn “xã nông thôn mới” năm 2021. Kết quả này sẽ là tiền đề để huyện Chợ Mới tiếp tục phát huy phong trào xây dựng nông thôn mới và là tiền đề trong việc phấn là đơn vị cấp huyện đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025.

Được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là vinh dự, là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm to lớn của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới. Thực hiện đã khó, để giữ vững được những thành quả đó một cách bền vững lại càng khó hơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Chợ Mới và xã Hội An cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới phù hợp với từng giai đoạn trên địa bàn huyện và xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới. Triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nhằm biểu dương, khích lệ tập thể, cá nhân, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, cộng đồng và xã hội. Phát huy vai trò chủ thể của người dân bằng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". (2) Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó trung chỉ đạo củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt nhưng thiếu bền vững như: nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo, nâng cao thu nhập, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, giảm hộ nghèo, cận nghèo, giữ gìn an ninh trật tự xã hội…từ đó có kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt và có lộ trình thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

(3) Quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, xây dựng liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm gắn với triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đặc biệt phát triển các sản phầm tiềm năng, sản phẩm làng nghề để đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt chứng OCOP; Đồng thời, duy trì và phát triển làng nghề, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Hội An còn có sự đa dạng, phong phú về văn hóa, do những nét đặc trưng riêng biệt về tập quán sinh hoạt của các cộng đồng dân tộc. Có rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng cùng với những lễ hội truyền thống, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, phát huy truyền thống lịch sử, tạo sự thu hút lớn đối với khách du lịch đến tham quan; (4) Chú trọng công tác bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn “Sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn”, Thường xuyên phát động phong trào vệ sinh môi trường tại các xã, ấp, khu dân cư; đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, chỉnh trang hàng rào, trồng hoa ven đường, các khu vực công cộng, công sở, nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải, chất thải; đặc biệt là công tác hướng dẫn người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, tái chế chất thải rắn, tăng cường tuyên truyền người dân sử dụng phân hữu cơ, giảm sử dung thuốc bảo vệ thực vật, phân vô cơ… để bảo vệ môi trường, giảm chi phí sản xuất.

Dịp này, UBND tỉnh trao Bằng khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới xã Hội An. UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen 15 tập thể, 15 cá nhân có thành tích đóng góp trong xây dựng nông thôn mới. UBND xã Hội An tặng Giấy khen 25 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.

Nguyễn Nghĩa - VPĐPNTM tỉnh