|
Lượt truy cập: 1.306

Hoạt động của Địa phương

Một số kinh nghiệm trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
(TUAG)- Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, năm 2016, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn vinh dự đón nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”, tạo bước ngoặt cho sự phát triển của địa phương.

Sau hơn 2 năm liên tục duy trì, nâng chất, giữ vững các tiêu chí, chỉ tiêu xã Nông thôn mới. Năm 2018, Thoại Giang là 1 trong 3 xã được huyện Thoại Sơn chọn làm điểm xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã xây dựng nghị quyết, kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện theo từng năm và cả giai đoạn.Xã nhanh chóng tổ chức các hoạt động phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nội dung, tiêu chí, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới nâng cao; tổ chức họp dân thông báo cụ thể hình thức đóng góp; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương; tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ và đóng góp của Nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể tích cực vận động Nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh để đủ sức đảm đương nhiệm vụ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân, Thoại Giang đã nhanh chóng đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu, được huyện Thoại Sơn và tỉnh An Giang thẩm định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

Qua hơn 2 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, tổng mức đầu tư trên địa bàn xã là 15 tỷ 451 triệu đồng (gồm vốn Trung ương, địa phương và huy động trong Nhân dân). Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Kinh tế tăng trưởng nhanh, có sự đột phá với các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển nông nghiệp, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63,5 triệu đồng/người/năm (tăng 17,3 triệu đồng/người/năm so với năm 2016).

Từ quá trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Thoại Giang, có thể rút ra những kinh nghiệm sau:

Một là, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Để thực hiện đạt kết quả trong xây dựng nông thôn mới nâng cao thì người dân phải thông suốt chủ trương và đồng tình hưởng ứng một cách tích cực. Do đó, Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã tổ chức các cuộc họp dân rộng khắp trên địa bàn các ấp để tuyên truyền với phương châm “tích cực, kiên trì vận động”, tạo điều kiện cho “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra và dân hưởng thụ”; tập trung tuyên truyền, vận động cả chiều rộng lẫn chiều sâu bằng nhiều hình thức trực quan sinh động như: khẩu hiệu, panô, áp phích, cấp phát tài liệu hỏi đáp, Đài truyền thanh của xã thực hiện các chuyên mục tuyên truyền “Xây dựng nông thôn mới nâng cao”...

Qua đó, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, cán bộ và Nhân dân rất đồng tình với kế hoạch, lộ trình xây dựng nông thôn mới, khẳng định đây là cơ hội để nâng cao đời sống, làm thay đổi thói quen, tập quán, khắc phục tình trạng trông chờ, ỷ lại. Phần lớn Nhân dân đã xác định được vai trò chủ thể của mình nên đã tích cực tham gia đóng góp kinh phí, công sức, hiến đất làm công trình và chủ động thực hiện đạt được những tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn của Nhà nước. Nhiều hộ nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Hai là, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận, các hội, đoàn thể: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tham gia giám sát việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, huy động các nguồn lực để cất mới, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, cận nghèo làm ăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Hội Nông dân vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hội Phụ nữ tuyên truyền vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, tổ chức Câu lạc bộ không sinh con thứ ba, hỗ trợ vốn giúp nhau giảm nghèo, giới thiệu việc làm. Hội Cựu chiến binh vận động hội viên gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế gia đình và góp phần bảo vệ an ninh trật tự. Đoàn Thanh niên xung kích đi đầu trong phong trào xây dựng bộ mặt nông thôn xanh - sạch - đẹp. Hội Người cao tuổi thực hiện cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, khuyến khích con cháu tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã phối hợp các ban ngành, đoàn thể xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, vận động Nhân dân làm hàng rào, trồng cây xanh, cột cờ...

Ba là, xây dựng nông thôn mới nâng cao phải bảo đảm thực chất, hiệu quả, bền vững, không chạy theo thành tích và không để phát sinh nợ đọng; chú trọng đến các tiêu chí về đời sống người dân, nâng cao thu nhập, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo tồn, phát huy các giá trị văn của hóa dân tộc, của địa phương và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo và Ban quản lý xây dựng Nông thôn mới phải thường xuyên được kiện toàn; tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của trên; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những sáng kiến và kinh nghiệm hay về thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao; thường xuyên hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Công cuộc xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng. Hiện nay, Đảng bộ và Nhân dân xã Thoại Giang đã và đang bắt tay vào xây dựng những tiêu chí, chỉ tiêu của xã nông thôn mới kiểu mẫu cho lộ trình tiếp theo./.

NGUYỄN QUỐC KHÁNH
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thoại Sơn