Số VBNgàyTrích YếuLoại VBTải về
2448/QĐ-BVHTTDL07-07-2009QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN TRUNG TÂM VĂN HOÁ, THỂ THAO XÃ
62/2006/QĐ-BVHTT 23-06-2006QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN SỐ 62/2006/QĐ-BVHTT NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”