Số Văn bản Số: /BC-UBND
Ngày Văn bản 01/08/2018
Trích yếu Báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thành phố Châu Đốc năm 2017
Phân loại
Tải về